Ontdek wat er nieuw is in Adomi 2020.1

Update 2020.1E

Aanpassingen:

► Mogelijkheid om een vormvast component (type 2) in segmentrichting op te tillen naar dakhelling.
► Bitkwaliteitinstelling bij PDF-export uitgebreid met kwaliteitskeuze, om de bestandsgrootte van het resulterende PDF-document te beïnvloeden.
► PDF-export met stramien geoptimaliseerd.
► Een opening kan nu met een variabele hoogte geplaatst worden.
► Performance bij hiddenline weergave verbeterd.
► De variabele hoogte eigenschap wordt buiten een geopend component genegeerd.
► Het importvenster laat nu standaard alle ondersteunde formaten zien.
► Mogelijkheid om, bij het importeren van IFC-bestanden in Adomi, vooraf in Areddo entities, stories of classes weg te filteren.
► Functionaliteit toegevoegd om complexere IFC-bestanden beter te importeren, waaronder de mogelijkheid om alleen een omhullend component te importeren bij te gedetailleerde onderdelen van het model.
► IFCSpace wordt bij import op laag 120 gezet.

Opgeloste problemen:

► Bibliotheekbeheer: filterprobleem met ARK-componenten.
► Probleem bij formule-invoer van hoogte-eigenschappen.
► Onjuiste spiegelactie bij lijnrepetitie van vormvast component (type 2).
► Fout bij een gerepeteerde primitieve met een boog.
► Onterechte melding over inschakelen van AWE.
► Onjuiste weergave van teksten in 3D.
► Fout bij import met ongeldige tekens in tekstregel.
► Fout bij stramienweergave in 3D bovenaanzicht.
► Adomivenster kon buiten het scherm vallen na wisselen van scherm of resolutie.
► Kniklijn van opgeloste lijnvormige componenten (type 3) werd soms onterecht afgesneden.
► Label nam na wijziging niet altijd de informatie over van het geselecteerde element.
► Model werd niet automatisch bijgewerkt bij aanpassing van een randelement.
► Via de dialoog Component eigenschappen bewerken werd bij annuleren een nieuwe versie van het component aangemaakt.
► Diverse andere verbeteringen doorgevoerd.

Update 2020.1D

Verbeterde weergave kwaliteit met Anti-Aliasing

Dankzij het gebruik van de techniek 'Anti-Aliasing' zijn de randen van elementen en lijnen van Adomi modellen op het scherm "zachter" dan voorheen.

Model doorzoeken op component eigenschappen

De zoekfunctie waarmee er met behulp van CTRL en een F-toets op elementen in de tekening gezocht kan worden is uitgebreid. Met CTRL+f1 kan er nu ook gezocht worden op eigenschappen op component niveau.

► GUID

► fabrikantnaam

► productlijn

► bestelcode

► component naam

► IFC entiteit

► materiaal

► component omschrijving

Aanpassingen:

► Aanzichtdiepte opties '3D/Snede/Hangend' niet meer beschikbaar bij views en plots.
► Entiteit IFCCovering (Sleeving) toegevoegd aan elementen in laag 50 series.
► Entiteit IFCCovering (Wrapping) toegevoegd aan elementen in laag 57.
► Wanneer er een referentie model een samenstelling bevat die mogelijk niet meer actueel is, komt hier een melding van.
► Geen informatiescheiding op een niveau van samenstelling, alleen de inhoud wordt getest.
► Standaard componenten zoals stramien en bouwlagen meegenomen bij gebruikte componenten in bibliotheek beheer.
► Voor het tellen geldt niet langer een maximaal aantal producten binnen één component.

Opgeloste problemen:

► Probleem met %m tekst.
► Enkele IFC export fouten.
► Oplosprobleem bij samenstellingen in types 3 met offset.
► Fouten in stramienweergave op plot en 3D.
► Wegvallen van achtergrond van teksten.
► Aspect werdt niet correct meegenomen bij tel-export.
► Lengte van een 2.1 werd soms onjuist geteld.
► Bibliotheekbeheer filter op gebruikte componenten werkte soms niet goed.
► Incomplete lock van een project.
► Repetities soms onjuist geclipped.

Update 2020.1C

Aanpassingen:

► Oorspronkelijk gebruik van ruimtecomponenten voor IFC Spaces hersteld.

Opgeloste problemen:

► Wegvallende teksten.
► Onjuiste werking commando 'annuleren wijzigingen'.

Update 2020.1B

Aanpassingen:

► Bruto / Netto hoeveelheden toegevoegd aan dynamische labels.
► 2d element in component met hoogte 0+B is zichtbaar wanneer deze de onderkant raakt van de kijkdoos. Ten behoeve van trappen.
► Laag 68 wordt vertaald naar 65.13.
► Component ARKILINE snapt als een stramienlijn.
► 2d-plot vanuit model direct naar PDF.

► Commando 'Wijzig component eigenschappen' uitgeschakeld voor stijlen.
► Water- en gasmeter toegevoegd aan IFC entiteiten.
► Wand zonder hoogte lost niet langer op tegen een wand met hoogte.
► Openingen behouden hoogte bij splitsen.
► Bij verdelen van hoogtes wordt dit ook toegepast op elementen met een helling gebaseerd op hoogte.
► Snappen mogelijk op elementen onder een tekst.
► Vertaling elementen op lagen nu inclusief sublaag. (bijv: 96.7 wordt vertaald naar 90.67).
► Plotter instellingen niet langer aanwezig, plots zijn standaard pdf.

Opgeloste problemen:

► Foutieve virusmeldingen.
► Verkeerde uitsnede bij plotten uit model.
► Gewijzigde Nivoset bij een nieuw component op basis van een sjabloon.
► Fout circkelvormige wand binnen een samenstelling.
► Spiegeling van type 4 veroorzaakte fout bij randprofielen.
► Fout bij ontspiegeloptie bij het plakken van een component vanaf het klembord.
► Bug in het bijwerken van model na een edit-actie.
► Bij wijzigen van verdieping hoogte gingen elementen onder de onderste verdieping niet mee.
► Crashbug bij plaatsing van een profiel met twee punten op elkaar.
► Hoogte-bug bij geklapt element.
► Melding over "niet plaatsbaar component" in selector.
► Diverse bugs bij IFC export.
► Bug in undo/redo mechanisme i.c.m. samenstellingen.
► Plakken van een geneste stijl werkte niet. Ontbrekende kniklijn bij type 3 samenstellingen.
► Elementen met een index werden niet weergegeven.

Nieuwe elementeigenschappen

Telwijze

Componenten konden al via Abico een telwijze meekrijgen, maar dit is nu standaard in Adomi beschikbaar via de component-eigenschappen dialoog! Voor een component zijn de volgende telwijzes te kiezen:

► Aantal
► Lengte
► Oppervlakte
► Inhoud

Via het menu 'Bestand > Exporteren' Kan er gekozen worden voor een hoeveelheden(quantities) bestand.

Productinformatie

Binnen Abico was het mogelijk om eigen componenten tot product te maken. Ook deze functie is nu standaard Adomi functionaliteit geworden! Componenten kunnen de volgende productinformatie krijgen:

► Fabrikant
► Productlijn
► Artikel code
► Materiaal

NL/SfB

Componenten kunnen nu een NL/SfB classificatie krijgen. Op basis van de hoofdlaag worden de bijbehorende klassen getoond. Wanneer een component een hoofdgroep toegewezen krijgt, kan er op het niveau van de geplaatste elementen een verfijning binnen de hoofgroep worden toegekend.

IFC entiteit

Op basis van de hoofdlaag en klasse worden de mogelijk IFC entiteiten bepaald, deze kunnen, samen met de sub-entiteit gezet worden.

Dragend

Geef van elementen aan of deze dragend zijn, dit resulteert in een "Ja" of "Nee" waarde.

Extern

Geef van elementen aan of deze extern (buiten) zijn, dit resulteerd in een "Ja" of "nee" waarde.

Brandwerendheid

Geef van elementen aan wat de brandwerenheid is, hier kan gekozen worden uit de volgende reeks:

► Geen
► 20 min
► 30 min
► 60 min
► 90 min
► 120 min

Naam

Elementen kunnen zowel op component- als op niveau van de plaatsing een naam krijgen.

Dynamische labels

Labels geperfectioneerd

Labels in Adomi zijn nu dynamisch. Dat betekent dat bij het plaatsen van een label de gewenste informatie van het bron-element direct op het label wordt toegepast!

Dynamische labels zijn te plaatsen op model niveau en op zowel 2D als 3D views/plots. Wanneer elementen waar labels naar verwijzen worden gewisseld, dan wordt de label informatie direct uit het nieuwe element gehaald.

Vernieuwde componentkiezer

Een kleine redesign

De Adomi componentselector heeft een kleine redesign gehad. Zo zijn er nieuwe kolommen en informatievelden bijgekomen. Daarnaast worden de maat en positie van de dialoog en kolommen nu per gebruiker opgeslagen. Bij een herstart hoef je deze dus niet meer opnieuw naar je favoriete toestand te zetten!

Snelle toegang componenteigenschappen

Wijzig componenteigenschappen zonder te openen

Componenteigenschappen kunnen nu direct vanuit het model gezet worden, zonder daarbij het component expliciet te openen en sluiten!

Stramien ritme

Bepaal een stramienritme in de functie

In de stramienfunctie kan er nu, naast een vaste afstand, ook een ritme worden opgegeven. Geef in de x- en of y-richting het gewenste ritme op, gescheiden door komma's en het aantal gewenste stramienlijnen. De functie zal het aantal stramienlijnen opbouwen volgens het opgegeven ritme:

Project-specifieke eigenschappen

Definieer vrije eigenschappen sets per project

De standaard IFC eigenschappen sets (common Psets) worden vanuit Adomi standaard gedefinieerd en geëxporteerd. Soms kan er echter sprake zijn van aanvullende, project-specifieke, eigenschappen sets.
Het is vanaf nu mogelijk deze te definiëren per project!

Via ‘menu Project > Definieer vrije eigenschappen set’ kunnen per NL/SfB laag eigenschappen sets worden bepaald.

Deze kunnen verschillende bronnen krijgen, zoals Adomi element eigenschappen (hoogtes, aantallen etc). Er kunnen ook vrije eigenschappen worden opgegeven gerelateerd aan de $-teksten van een element. Deze kunnen in de vorm van een keuze-reeks, tekst, getal, of decimaal-getal worden aangemaakt

Wanneer een element binnen een klasse valt waaraan een vrije eigenschappen set is gekoppeld, is het mogelijk om met F2 of de knop ‘type’ in de onderbalk de gedefinieerde eigenschappen voor dat element te zetten.

Onderdelen-modus

Informatie bekijken/zetten van onderdelen binnen samenstellingen

Om de informatie van onderdelen binnen een samenstelling toegankelijker te maken hebben we een nieuwe modus toegevoegd. Wanneer deze actief is kunnen deze onderdelen los geselecteerd worden. Vervolgens kunnen de informatie-attributen van deze onderdelen gezet worden. De modus is weer af te sluiten door opnieuw op de knop te drukken.

Nieuwe % teksten

Om de nieuwe eigenschappen en classificatie informatie op tekening weer te geven zijn de %-teksten met de volgende set uitgebreid:

Eigenschap%-code
Bouwlaag{%B}
Bestelcode{%o}
Fabrikant{%m}
Productlijn{%p}
Naam component{%I}
IFC entiteit{%e}
Materiaal{%V}
Element naam{%i}
Element klasse{%k}
Element klasse omschrijving{%K}
Brandwerendheid{%F}
Extern{%X}
Dragend{%d}

En meer

Aanpassingen:

► De functie om direct vanuit het model te plotten is nu standaard ingesteld op pdf.

► De aanzichtdiepte '?' is hernoemd naar '3D'.

► De 'editbody' is nauwkeuriger gemaakt.

► Samenstellingen en body's worden bij afsluiten niet meer gesorteerd op aanzichtdiepte.

► Gaten werken nu meer als normale elementen, en selecteren niet overal doorheen. Prioriteit van gaten staat standaard op 3D ipv snede.

► Opgetild element wordt bij splitsen op hoogte gezet.

► De sortering op basis van aanzichtdiepte binnen een component is aangepast i.v.m. variabele hoogte plaatsing.

Opgeloste problemen:

► Verdieping component maakte bibliotheek soms ongeldig.

► Fout bij IFC import: Stramien en site soms onjuist.

► Fout bij plotten van stramienen.

► Fout in geclipte views.

► Fout in standaardweergave verdiepingdialoog.

► Bug in %Z tekst.

► Bug random offset bij elastisch vervormen.

► Hiddenline algoritme (3d pdf plot) was soms onnauwkeurig.

► Diverse andere bugs