arrow_back Meer verhalen
calendar_today 6 mei 2024
local_offer Adomi

Nieuw in Adomi 2024.2

Check de video!

Installeer versie 2024.2 vanuit Adomi door te kiezen voor Update installeren in het menu Help, of download Adomi van onze downloadpagina.

3D correctiestijlen

Wil je je eigen model uitlichten ten opzichte van de referentietekening?

Voor het 2D tekenwerk was hiervoor in Adomi al eerder de correctiestijl ingebouwd. Deze functionaliteit is nu ook beschikbaar in 3D!

Een correctiestijl kan worden geselecteerd bij de bijbehorende referentietekening via Referentietekening in het menu Bestand. Via Instellingen in het menu Utilities kan het weergeven van correctiestijlen in 3D aan of uit worden gezet.

Afhankelijk van de gekozen 3D weergave wordt de correctiestijl toegepast op de lijnen en/of de vulling van de referentietekening.

3d-correctiestijl.png

zichtbaarheidsschakelaars-1714744785.png

Zichtbaarheidsschakelaars

Voor het tijdelijk in de actieve Adomi-sessie in- en uitschakelen van de referentiepunten, bewerkingsweergave of referentietekeningen zijn opties toegevoegd aan de functie Zichtbaarheidsinstellingen in het menu Project.

De zichtbaarheidsinstellingen zijn nu ook als werkbalk beschikbaar. En er kunnen nu via Instellingen in het menu Utilities ook sneltoetsen aan worden toegekend.

Verbeterde IFC-uitwisseling

Bij het exporteren naar IFC is het nu mogelijk om een naam op te geven voor het project, het gebouw en de site. En bij het importeren van een IFC-bestand worden deze namen nu ook uitgelezen en opgeslagen in het Adomi-project.

Sparingen uit de Abico bibliotheek worden nu naar IFC met de bijbehorende internationaal en nationaal afgesproken property sets (Basis USO) geëxporteerd.

Tellingen filteren op fabrikant

Bij het maken van een teloverzicht via Tellen in het menu Utilities, kan nu voorafgaand aan de telling gefilterd worden op fabrikant.

Verbeterde tekstweergave

 • Teksten vallen nu niet meer weg als het plaatsingspunt buiten beeld is.
 • De performance van het weergeven van teksten is significant verbeterd.
 • Bij het gebruiken van de functie Kijkdoos totaal in de BIM-werkbalk, worden teksten nu volledig in beeld gebracht in plaats van alleen het plaatsingspunt.

Diverse aanpassingen

 • Bij het starten van een tekening wordt geen melding meer weergegeven als de bibliotheeknaam afwijkt van de mapnaam.
 • Bij het starten van een tekening wordt nu een foutmelding weergegeven als er een defecte bibliotheek aanwezig is die dezelfde naam heeft als de map.
 • Bij het sorteren van kolommen in de telfunctie worden getallen nu op waarde gesorteerd in plaats van alfabetisch.
 • Bij het upgraden van een project wordt nu gecheckt of de bestanden die geüpgradet moeten worden geopend zijn en zo ja, dan wordt daar een melding van weergegeven.
 • Na het importeren van een DWG-bestand wordt nu niet meer een geconverteerd bestand in de projectmap bewaard.
 • Bij het exporteren naar IFC worden elementen die geplaatst zijn op laag 0 nu niet meer standaard gesplitst.
 • Het symbool ¾ is nu beschikbaar bij de speciale tekens die gebruikt kunnen worden in een tekst.
 • Contextmenu's worden nu zonder (ruimte voor) icoontjes getoond.

Opgelost

 • De sorteerfunctie kan nu goed omgaan met liggende streepjes in combinatie met getallen.
 • Na het invullen van de componenteigenschappen tijdens het aanmaken van een nieuw component, werd de eigenschap Elementhoogte ten onrechte niet onthouden.
 • De codetekst voor het uitlezen van de elementindex is hersteld.
 • Adomi crasht nu niet meer, maar geeft een melding, wanneer er sprake is van te weinig geheugen om een bewerking te voltooien.
 • Bij het plaatsen van een component met een standaard absolute hoogte voor het bovenvlak, werd in sommige gevallen de waarde van het referentievlak ten onrechte bij het bovenvlak opgeteld.
 • Texturen op een plot werden in sommige gevallen op een te lage resolutie afgebeeld.
 • De tooltip boven een formule bij het bewerken van telsjabloon toonde niet relevante informatie.
 • Probleem opgelost waardoor Adomi kon crashen als de Abico selector een probleem veroorzaakte bij het afbeelden van een bitmap.
 • Probleem opgelost waardoor het importeren van externe bestanden als referentietekening trager kon worden als er al andere referentietekeningen waren aangesloten.
 • Probleem opgelost waardoor het importeren van meerdere BGT GML-bestanden gelijktijdig kon vastlopen.
 • De sortering van vervallen componenten op elementindex in bibliotheekbeheer is weer hersteld.
 • Een ruimtecomponent geplaatst op een sublaag werd ten onrechte niet goed naar IFC geëxporteerd.
 • Wanneer er een afdruk wordt gemaakt van een (deel van een) plotblad waarop zich kaders zonder naam bevinden, dan wordt hierover nu een melding weergegeven.
 • De plaatseigenschap 'randen' werd ten onrechte niet onthouden bij herplaatsen.
 • De invulvelden op de dialoog voor het invoeren van eigenschappen behorend bij een vrije eigenschappenset waren te laag.
 • Ook van kleurstijlen wordt in de Adomi componentselector nu een preview weergegeven.
 • Bij het openen van een viewcomponent werd ten onrechte tweemaal een waarschuwing gegeven met betrekking tot het bewerken van een ARK-component.
 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan de stabiliteit en performance van Adomi.