<< Meer artikelen

Nu beschikbaar: Adomi 2023 en Abico 3!

20 juni 2023

Aan de slag met Adomi 2023!

Update Adomi, of download de setup! Je hebt voor Adomi 2023 een nieuw wachtwoord nodig. Heb je die niet (per post) van ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Nieuw in Adomi 2023

Startscherm

Adomi is vanaf nu uitgerust met een startscherm, waarop je aangeeft hoe je met Adomi aan de slag wilt gaan. Dit zijn de opties:

 • Open een bestaande tekening, view of plot
 • Maak direct een nieuw project aan
 • Open een van de laatste 8 geopende tekeningen
 • Check of er updates zijn voor Adomi of Abico
 • Ontdek wat er nieuw is in deze updates, indien beschikbaar
 • Installeer de updates van Adomi en Abico direct

Texturen opslaan op bedrijfsniveau

Op het tabblad 'Algemeen' van de functie 'Instellingen' die op te roepen is via het menu 'Utilities' kan nu ook de bedrijfsmap ingesteld worden. Deze map kan gebruikt worden om bedrijfsbrede bestanden op te slaan. Voor het werken met texturen op visualisatiestijlen vanuit de bedrijfsmap kent Adomi nu speciale functionaliteit:

 • Als door een visualisatiestijl een textuur wordt aangeroepen die in het project niet aanwezig is, dan wordt nu ook in de submap 'Textures' in de bureaumap gezocht of de textuur daar aanwezig is.
 • Je kunt dus een project met standaardtexturen maken die bedrijfsbreed gebruikt worden, en deze texturen vervolgens verplaatsen naar de bedrijfsmap.
 • Van de texturen in de bedrijfsmap wordt in het project geen kopie gemaakt: ze worden getoond vanuit de bedrijfsmap.
 • Het is voor het niet automatisch kopiëren van texturen in de bedrijfsmap niet noodzakelijk om ze als alleen-lezen te markeren.

Instellingen makkelijker beheren

De functie om de Adomi-instellingen aan te passen in het menu 'Utilities' is hernoemd en heet nu 'Instellingen'. Je gebruikt de diverse tabbladen van de 'Instellingen'-dialoog om de bediening van Adomi te personaliseren. Onder 'Instellingen' is tevens een nieuw tabblad Abico aanwezig voor Adomi-gebruikers die Abico geactiveerd hebben, waar de volgende functionaliteit op aanwezig is:

 • In de Abico selector zichtbare bibliotheken regelen (voorheen de losse functie 'Zichtbare bibliotheken')
 • Abico modules activeren (voorheen de losse functie 'Activeer modules')
 • Bepalen of de Abico selector altijd inklapt, altijd met selectieboom zichtbaar is of als losse dialoog gebruikt wordt (voorheen instelbaar via de knoppen linksboven de Abico selector)
 • De in Abico zichtbare bibliotheken kunnen nu ook in één keer per hoofdgroep of als geheel in- of uitgeschakeld worden

Goed om te weten

Na het installeren van Adomi 2023 stel je je handmatig gekozen sneltoetsen en werkbalken eenmalig opnieuw in.

Diverse aanpassingen

 • De eigenschap 'Systeem' op de optiebalk is nu ook zonder selectie in te vullen, waarna het als standaard toegepast wordt op alle objecten die vervolgens geplaatst worden
 • De dialoog met statusinformatie is aangepast: de informatie van de tabbladen 'Over Adomi' en 'Info' is samengevoegd, de correcte uitleveringsdatum wordt genoemd, de informatie op het tabblad 'Info' is opgeschoond, de paden van ProgramData en AppData zijn toegevoegd en alle weergegeven paden zijn aanklikbaar
 • De dialoog om een Adomi-sleutel te activeren is vernieuwd
 • De verouderde databasefuncties 'Selectieset ophalen', 'Selectieset opslaan', 'Elementinformatie', 'Database-informatie' en 'Zoeken in database' uit het menu 'Utilities' zijn komen te vervallen

Opgeloste problemen

 • Na het afsluiten van de functie 'Bibliotheek beheren' uit het menu 'Project' werd niet het volledige pad van de aangesloten hoofdbibliotheek teruggezet naar de oorspronkelijke situatie
 • Materialen worden nu met alle soorten wanden meegeëxporteerd naar IFC
 • Sommige systemen en profielen in IFC-modellen werden incorrect geïmporteerd
 • Bij sommige IFC-imports werden niet alle lijnen in het Adomi-model getoond
 • Van componenten waarin de klasse zonder decimalen was opgeslagen, kan nu ook de klasse via de optiebalk verder verfijnd worden na plaatsing
 • De onderdelenmode blijft niet meer ten onrechte ingeschakeld staan bij het openen van een view of plot
 • De knop om de onderdelenmode aan of uit te zetten is niet meer ten onrechte zichtbaar bij een view of plot
 • Het maximum aantal systemen in een tekening is weggehaald, zodat Adomi niet meer crasht bij het bereiken van deze voorheen aanwezige limiet
 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd

Nieuw in Abico 3

Nieuwe Abico menu's

De bediening van Abico vanuit de menu's is aanzienlijk verbeterd. Je werkt vanaf nu vanuit twee menu's, 'Abico' en 'Stelsel' en diverse functies zijn op een duidelijkere plek samengebracht:

 • Het menu 'Abico BIM content' is hernoemd naar 'Abico'
 • De functies 'Overzicht sparingen' en 'Prefab' zijn verhuisd naar het menu 'Abico'
 • De Abico menu's 'Leiding', 'Riool' en 'Lucht' zijn samengevoegd in een nieuw menu 'Stelsel'
 • De relevante functies in nieuwe menu 'Stelsel' worden nu uitgevoerd op het stelsel waarvan het startpunt geselecteerd is, in de selectieset aanwezig is of geselecteerd wordt na het starten van de functie
 • De functie 'Wijzig eigenschappen' herkent nu bij welke discipline het geselecteerde object hoort
 • Er komt een melding omhoog als een stelselfunctie wordt uitgevoerd op een stelsel van een discipline waarvoor de betreffende functie niet aanwezig is
 • De functie 'Selecteer stelsel' is gelijk gebleven voor water, cv en gas, maar werkt nu ook voor riolering en lucht (dat ging voorheen via Riolering/Lucht > Selecteer op eigenschappen > Lucht/Riool stelsel)
 • De functies 'Bereken buisdiameters', 'Zoek buizen' en 'Stelsel naar rekenprogramma' zijn samengevoegd in één functie 'Dimensioneer stelsel'
 • De functie 'Uitwerken stelsel' is nu ingericht om te werken voor stelsels van alle disciplines
 • De functies 'Opmaken stelsel', 'Genereer overzichten', 'Genereer isometrie', 'Plaats tekst bij buizen' en 'Update opmaak stelsel' werken nu ook voor water-, cv- en gasstelsels, waarbij deze functionaliteit niet meer zoals voorheen standaard wordt uitgevoerd bij het dimensioneren van het stelsel
 • De functie 'DYKA online bestelling' is hernoemd naar 'Online bestellen'
 • Er is een nieuwe functie 'Controleer stelsel', die de geldigheid van het stelsel controleert en voor rioolstelsels tevens de NTR 3216 controle toepast
 • De functie 'Bereken afschotcomponent' is komen te vervallen als menu-item; de bijbehorende functionaliteit is toegevoegd aan de functie 'Update opmaak stelsel', voor rioolstelsels
 • De vloerverwarmingsfuncties zijn verhuisd naar het menu Abico en hernoemd: 'Vloerverwarming: slangeigenschappen' is nu 'Instellingen vloerverwarming', 'Vloerverwarming: zoek slang' is nu 'Uitwerken vvw-slangen' en 'Vloerverwarming: genereer overzichten' is nu 'Vloerverwarmingsoverzichten'
 • Aanpassingen aan Abico menu's worden nu ook standaard doorgevoerd voor al eerder geactiveerde Abico-modules

Nog makkelijker stelsels ontwerpen

Een stelsel ontwerpen met Adomi en Abico was al eenvoudig, omdat Abico je veel werk uit handen neemt. Check hieronder om te zien hoe we dat nog verder hebben verbeterd:

 • Toestellen in water-, cv-, gas- en luchtstelsels kunnen nu ook met een (positieve of negatieve) elementhoogte geplaatst worden, waarna de stelselfuncties automatisch de bijbehorende verticale aansluitleiding van de horizontale sectie naar het toestel toe plaatst
 • Als je een warmwatertoestel, pomp, reduceertoestel, zone of appendage op een horizontale sectie hebt geplaatst in plaats van op twee eindpunten, dan wordt de betreffende horizontale sectie automatisch in twee delen geknipt bij het automatisch dimensioneren van het stelsel
 • Als een toestel niet op het eindpunt van een sectie is geplaatst, dan wordt hier nu een foutmelding voor gegeven waarna het betreffende toestel in de tekening geselecteerd wordt
 • Bij het uitwerken van een gecombineerd waterstelsel wordt een warmwatertoestel en het gedeelte van het waterstelsel dat zich achter het warmwatertoestel bevindt automatisch op aspect 2 gezet, waardoor het in het rood en met streep-streep lijnen getoond wordt
 • De functie 'Productlijninstellingen' heeft een knop 'Terug naar merkloos' gekregen, waarmee je terug kunt naar de merkloze ontwerpfase van het stelsel: van het geselecteerde stelsel worden de eventuele hulpstukken verwijderd, productbuizen worden teruggezet naar merkloze secties, alle aspecten worden teruggezet naar 1, de teksten bij de buizen worden gewist, eventueel afschot wordt verwijderd en alle berekende waarden worden gereset
 • Als een deel van een rioleringsstelsel met een geluidswerende productlijn (op dit moment DykaSono en Geberit Silent-db20) uitgewerkt wordt, dan wordt nu op de overgang van de reguliere productlijn naar de geluidswerende productlijn standaard een hulpstuk vanuit de geluidswerende productlijn gebruikt
 • Bij het plaatsen van een isometrische projectie kan nu voor alle stelsels de oriëntatie aangepast worden tijdens het plaatsen door twee keer rechts te klikken
 • Bij een verticaal lozingstoestel wordt na het uitwerken van een rioleringsstelsel geen waarschuwingsteken meer geplaatst
 • Cv-stelsels kunnen nu ook automatisch worden gedimensioneerd en uitgewerkt met de buizen van VSH MultiPress
 • Bij automatisch geplaatste hulpstukken in luchtstelsels kan nu voor hulpstukken ook een alternatieve oplossing worden gekozen via 'Wijzig eigenschappen', indien beschikbaar
 • Voor alle annotaties bij toestellen, labels, overzichten e.d. wordt nu dezelfde niet-proportionele tekststijl toegepast
 • De bestanden die aangemaakt worden bij het uitwerken van een Pluviastelsel krijgen nu niet meer alleen de elementindex van de afsluiter in de bestandsnaam mee, maar ook de stelselnaam

Nieuwe lozingstoestellen

 • De terreinkolk is als lozingstoestel beschikbaar in de merkloze rioleringsbibliotheek
 • Terreinkolken hebben vergelijkbare eigenschappen als hemelwaterafvoer, maar er zijn geen R-factoren voor de dakbreedte en het goottype instelbaar en in plaats van dakbreedte-/lengte wordt er een lozingsoppvervlakte opgegeven
 • Vanuit de merkloze rioleringsbibliotheek kan ook een 'combinatie lozingstoestellen' geplaatst worden, om de belasting van een strang op te kunnen geven, zonder deze strang zelf in te voeren
 • Voor een combinatie lozingstoestellen kan via 'Wijzig eigenschappen' een toestelsoort, nominale diameter en een volumestroom opgegeven worden

Interface Abico selector

 • De interface van de Abico selector is opgefrist
 • De weergave van de previews in en de productinformatie in de Abico selector is verbeterd
 • Bij het zoeken in de Abico selector worden voorloopnullen nu genegeerd

Opgeloste problemen

 • Stel je Adomi in op Engels, dan worden de Abico-knoppen nu niet meer in een afwijkende taal weergegeven
 • De uitlijning van de kolommen in een stukstelling is nu weer correct
 • De afvoergoten van de Pentec inlaatcombinaties staan nu in alle views naar beneden gedraaid
 • De opmaak van de annotatie- en overzichtsteksten is geüniformeerd
 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd

Nieuw in Abuis 11.1 en Areddo 3.6.1

Abuis

Aanpassingen

 • Bij de spoelkranen in Abuis Water worden nu ook de aansluitdiameters getoond

 • De spoelkranen die in Abuis Water beschikbaar zijn, kunnen nu ook in een Adomi-tekening gebruikt worden vanuit Abico en meegenomen in de berekening in Abuis

 • Cv-stelstels kunnen nu ook gedimensioneerd worden met de VSH MultiPress productlijn

Opgeloste problemen

 • Bij een toestel met een berekende voordruk net boven de minimale voordruk werd soms ten onrechte de melding getoond dat de voordruk te laag was

Areddo

Opgeloste problemen

 • Weergave van superscript 2 en 3 verbeterd

 • De sneltoets F1 verwijst nu weer naar de correcte helppagina

 • Sommige systemen en profielen in IFC-modellen werden incorrect getoond