<< Meer artikelen

Adomi en SEV Techniek

23 april 2021

SEV Techniek

Wij spraken met Emiel Neeft van SEV Techniek over hun ontwerpproces, uitdagingen, BIM-ontwikkelingen en de toepassing van Adomi.

Logo SEV Techniek

SEV Techniek uit Heiloo staat bekend als een projectmatig loodgietersbedrijf. Ze fungeren als partner in onderhoud, transformaties en nieuwbouwprojecten voor onder andere Dura Vermeer, VolkerWessels en TBI. Doordat ze kundig vakwerk leveren en volledig mee kunnen draaien in BIM-processen, realiseren ze projecten tot zeshonderd appartementen. Het werkgebied omvat Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Sinds kort heeft SEV Techniek haar intrek genomen in een nieuw pand in Heiloo, waar zowel kantoor als werkplaats behoorlijk zijn uitgebreid.

Werken met grote aannemers: communicatie via BIM.

In de afgelopen jaren is het gebruik van BIM en het 3D tekenen gestandaardiseerd. Om de vraag naar deelname in BIM-processen goed in te vullen, heeft SEV Techniek een BIM-regisseur en een zogeheten BIM-champ aangesteld. Zij weten alles over projectmatig ontwerp en BIM. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf zich naar de maatstaven die nodig zijn om goed te communiceren met de grote aannemers. Met BIM-protocollen en Informatie Levering Specificaties (ILS) is structurering van de BIM-informatie geregeld. Zo krijgen o.a. NL-SfB klasses de juiste eigenschappen, bijvoorbeeld brandwerendheid, toegekend.

"In de toekomst zie ik veel toegevoegde waarde van een brede toepassing van 4D planning in BIM.”, aldus Emiel. Ook in die richting zijn de eerste stappen inmiddels gezet. Het doel hiervan is dat de planning integraal wordt opgezet, om zo de efficiëntie van de prefabafdeling nog verder te doen groeien. Om mee te groeien met de sector zorgt SEV Techniek dat zij zich blijven ontwikkelen. Op deze manier blijft SEV Techniek 100% BIM-proof.

"In de toekomst zie ik veel toegevoegde waarde van een brede toepassing van 4D planning in BIM."

Ontwerpproces

Vanuit de calculatie ligt er een schetsontwerp, dat dient als basis voor het projectteam. Zij gaan aan de slag met het ontwikkelen van het BIM-model, dat vervolgens wordt gecontroleerd op clashes via Areddo. Door de toegankelijkheid van Areddo en het schakelen van lagen wordt alles direct inzichtelijk voor het gehele team. De BIM-champ en -regisseur zorgen ervoor dat de modellen volgens de afgesproken standaarden worden opgeleverd.

Omdat SEV Techniek uitsluitend loodgieterswerkzaamheden onderneemt, is een goede communicatie met andere (onder)aannemers van belang. De IFC-modellen worden gedeeld met de andere partijen, via verschillende platforms, zoals BIM 360. Als uiteindelijk alles naar wens is, worden de werktekeningen, met tracé en uitsneden, gemaakt.

Efficiëntie is de sleutel

Voorbeelden van waar BIM en samenwerking volledig tot haar recht komen, zijn de concept- en prefabwoningen waarbij SEV Techniek ondersteunt als partner van de TBI-groep. Door alle modellen goed op te bouwen en aan te passen kunnen deze door middel van templates eenvoudig hergebruikt worden. Zelfs de samenstelling van het projectteam van SEV Techniek blijft per project zo gelijk mogelijk. Efficiëntie, het hergebruik van bestaand materiaal en ervaring in de projecten, maakt dat de realisatie van deze projecten blijft optimaliseren.

Modelleren en prefab met Adomi

SEV Techniek gebruikt sinds 1999 ontwerpsoftware van Arkey Systems. De groei van het bedrijf ging gepaard met de mogelijkheden van de software. De volledige productie is vergroeid met het gebruik van eerst Arkey, en daarna Adomi. Wanneer er projecten van zeshonderd identieke appartementen moeten worden gerealiseerd, laat de prefabfunctionaliteit van Adomi zich van haar beste kant zien. Vanuit de modellen worden door middel van de Dyka integratiemodule de zaagmachines van Dyka aangestuurd en de Geberit Pluvia integratie zorgt voor de geautomatiseerde uitwerking en berekening van Pluvia stelsels. Alle berekeningen met betrekking tot leidingwerk worden eenvoudig gerealiseerd met de automatische rekenmodules. Clashcontroles worden uitgevoerd met Areddo. "Het prefabproces is geoptimaliseerd met Adomi, zodat wij foutloos kunnen aanleveren.", geeft Emiel aan.

Om haar medewerkers in deze processen kundig te maken leidt SEV Techniek zijn modelleurs intern op. Zo worden zowel zij-instromers als mensen uit de praktijk opgeleid tot specialist. De werkmethodiek is zo ingericht dat nieuwe aanwinsten snel kunnen bijdragen aan de productie. De werkmethodiek van Adomi is zo ingesteld dat nieuwe gebruikers snel kunnen bijdragen aan de productie. Door deze manier van opleiden zijn alle modelleurs snel gewend aan het IFC-formaat en de uitwisseling ervan. Het is opvallend om te zien hoe snel de modelleurs van SEV Techniek zich het BIM-proces eigen maken. Ook de voor SEV Techniek zeldzame 2D DWG-referenties worden op hoogte gezet en in 3D uitgewerkt.

Onder dit hele proces ligt een hechte relatie met de softwareleverancier. "Arkey Systems is heel benaderbaar, als wij ergens tegenaan lopen dan is er snel een oplossing. Dat is een grote pré voor ons.", krijgen we van Emiel te horen. Die steken wij dankbaar in onze zak :)!

"Het prefabproces is geoptimaliseerd met Adomi, zodat wij foutloos kunnen aanleveren."

Tudorpark Hoofddorp

Tudorpark Hoofddorp

Sinds 2018 is SEV Techniek bezig met het project ‘Tudorpark’ te Hoofddorp. Een vast team van werknemers is volledig ingericht op dit project en zij dragen zorg voor het juiste BIM-model. Tudorpark wordt in gedeelten van zestig à zeventig woningen opgeleverd, en in de loop der tijd verhuist de hele bouwplaats van veld naar veld.

Omdat dit project over een lange duur verspreid is, kunnen de woningen worden aangepast naar specifieke wensen van opdrachtgevers. Zo zijn er inmiddels variaties bedacht om aardgasloos op te leveren. Niet alleen SEV Techniek zorgt voor een gestroomlijnd eindresultaat: door tijdig te communiceren leveren andere partijen de benodigde prefabonderdelen aan. Zo verwerkt de prefabcascoleverancier alle sleuven in de wanden en vloeren zodat het leidingbeloop daarin gerealiseerd kan worden.

Belang van communicatie en afspraken

Dat communicatie en afspraken belangrijk zijn binnen een BIM-project werd bijvoorbeeld duidelijk toen installateurs van SEV Techniek op de bouw arriveerden met alle prefableidingen, en ter plaatse ontdekten dat niet alle stalen constructies voor de daken waren ingetekend. Het gevolg was dat het prefabwerk niet met de constructie samenging. Dat zijn die beruchte faalkosten, ook binnen een BIM-project. Nu wordt over de hele linie op hetzelfde niveau van detail en ontwikkeling gewerkt. "Als alle disciplines op hetzelfde niveau modelleren, heeft het pas zin om mee te gaan met LOD400.", benoemt Emiel.

"Als alle disciplines op hetzelfde niveau modelleren, heeft het pas zin om mee te gaan met LOD400."

Enkele projecten door SEV Techniek

B'Mine Overhoeks - Amsterdam
Change - Zuidoost Amsterdam
Change= LRC - Utrecht
Intermezzo - Zuidas Amsterdam
Parkblok Houthavens - Amsterdam
Tudorcastle - Hoofddorp
Tudorpark - Hoofddorp