Home/ Blog/ Nieuwe functionaliteit Adomi 2015/

Nieuwe functionaliteit Adomi 2015

arrow_back Meer verhalen
calendar_today 11 januari 2015
local_offer Adomi

Een volgende stap in BIM

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de afronding van Adomi 2015. Deze versie betekent opnieuw een belangrijke stap voorwaarts op BIM-gebied. Hierbij stonden nog verdere vergroting van de efficiency en kwaliteit van het model en de tekeningen centraal.Een eerste versie is getoond op de Bouwbeurs 2015 en tijdens Arkey notes 2015.

Snel laden van projecten

Door een cache-bestand op schijf te bewaren wordt het opstarten van Adomi, ook met complexe modellen, supersnel. Deze snelheid neemt nog verder toe wanneer men gebruik maakt van een SSD-schijf. Het laden van een model gebeurt daardoor vrijwel altijd binnen enkele seconden.

IFC-referentiemodellen

Naast de al jaren bestaande mogelijkheden om IFC-modellen te importeren en te bewerken heeft Adomi 2015 de mogelijkheid om een IFC-model als een externe referentie te gebruiken. Het externe model wordt hierbij niet gewijzigd, maar uitsluitend als referentie gebruikt. Hierdoor wordt het eigen model niet "vervuild" met de informatie van derden, maar blijft deze informatie extern. Er kan op dit referentiemodel worden "gesnapt" alsof het een Adomi-referentiemodel was. Doordat ook referentie IFC-bestanden vanuit de cache worden gelezen is het gebruik van grote IFC-bestanden geen enkel probleem.

2D op basis van 3D

Dit is unieke functionaliteit, waarbij de 3D-informatie gebruikt wordt om een 2D tekening van hoge kwaliteit te produceren. Hierdoor wordt het mogelijk om een lift in 2D zo te tekenen dat de kooi op elke verdieping in 2D verschijnt. Een ander voorbeeld is het tekenen van de ramen op een tekening waarbij de leidingen boven het systeemplafond worden weergegeven. In 3D is dit niet mogelijk omdat de ramen in werkelijkheid niet boven het plafond uitkomen. In dit voorbeeld worden ook de leidingen zelf in 2D getekend, waarbij de weergave van de kruisingen afhankelijk is van de hoogte, waarop de leidingen liggen.

Dynamische views

Naast de bestaande mogelijkheden zijn dynamische views toegevoegd, waarbij de view op het scherm volledig real-time is en slechts "bevroren" wordt bij het plotten. Bij multi-user gebruik betekent dit dat de plot (op het scherm) wordt bijgewerkt binnen enkele seconden nadat het bronmodel door de andere gebruiker is opgeslagen. Deze views zijn uit te breiden met extra elementen, die alleen samen met de betreffende view worden weergegeven. De weergave is gekoppeld aan een gekozen doelschaal, maar de view zelf is nog steeds in modelcoordinaten. Op de view geplaatste maten geven dus werkelijke maten aan.

Model-annotatie

Naast de genoemde opmaak van de view is het ook mogelijk om annotatie (teksten, maten e.d.) in het model zelf op te nemen. Deze wordt weergegeven als kijkrichting en bereik overeenstemmen met die van de view.

Nieuw plotblad Dit plotblad is een 2D representatie van een vel papier, waarop zowel views als opmaak geplaatst kunnen worden. De opmaak is in papiercoordinaten. Het plaatsen van maten op het plotblad geeft dus ook de maat in mm papier aan. Annotatie kan dus op drie niveau\'s worden geplaatst. Allereerst op model-niveau. Deze annotatie an op meerdere views verschijnen. Vervolgens op view-niveau. Dan verhuist de annotatie met de view mee. Tenslotte op plotniveau. Dan staat de annotatie los op de plot (bv rechteronderhoek) en is niet gekoppeld aan een view, maar alleen aan het "papier".

Onderscheid 2D/3D op stijl/component niveau

Om in Adomi efficient te kunnen weergeven kan bij een component worden opgeslagen of deze 2D of 3D of beide is. Dit geldt ook voor de aanroep van een materiaalstijl. Hierdoor is het niet langer nodig om andere informatiescheiding te gebruiken voor dit onderscheid en zal het schakelen tussen 2D en 3D niet langer afhankelijk zijn van de werkmethodiek. In een aantal gevallen betekent dit verder dat de snelheid groter en het geheugengebruik kleiner wordt waardoor het bewerken van nog grotere modellen mogelijk wordt.

Ondersteuning van point-clouds Adomi 2015 heeft de mogelijkheid om point-clouds als referentie te gebruiken. Dit zijn grote aantallen 3d-punten, vaak in kleur. Deze zijn het resultaat van een laserscanner. Bij de invoer van nieuwe objecten kan de coordinaat van een punt uit deze wolk worden gebruikt.