Ontdek wat er nieuw is in Adomi 2020.1A

Nieuwe elementeigenschappen

Telwijze

Componenten konden al via Abico een telwijze meekrijgen, maar dit is nu standaard in Adomi beschikbaar via de component-eigenschappen dialoog! Voor een component zijn de volgende telwijzes te kiezen:

► Aantal
► Lengte
► Oppervlakte
► Inhoud

Via het menu 'Bestand > Exporteren' Kan er gekozen worden voor een hoeveelheden(quantities) bestand.

Productinformatie

Binnen Abico was het mogelijk om eigen componenten tot product te maken. Ook deze functie is nu standaard Adomi functionaliteit geworden! Componenten kunnen de volgende productinformatie krijgen:

► Fabrikant
► Productlijn
► Artikel code
► Materiaal

NL/SfB

Componenten kunnen nu een NL/SfB classificatie krijgen. Op basis van de hoofdlaag worden de bijbehorende klassen getoond. Wanneer een component een hoofdgroep toegewezen krijgt, kan er op het niveau van de geplaatste elementen een verfijning binnen de hoofgroep worden toegekend.

IFC entiteit

Op basis van de hoofdlaag en klasse worden de mogelijk IFC entiteiten bepaald, deze kunnen, samen met de sub-entiteit gezet worden.

Dragend

Geef van elementen aan of deze dragend zijn, dit resulteert in een "Ja" of "Nee" waarde.

Extern

Geef van elementen aan of deze extern (buiten) zijn, dit resulteerd in een "Ja" of "nee" waarde.

Brandwerendheid

Geef van elementen aan wat de brandwerenheid is, hier kan gekozen worden uit de volgende reeks:

► Geen
► 20 min
► 30 min
► 60 min
► 90 min
► 120 min

Naam

Elementen kunnen zowel op component- als op niveau van de plaatsing een naam krijgen.

Dynamische labels

Labels geperfectioneerd

Labels in Adomi zijn nu dynamisch. Dat betekent dat bij het plaatsen van een label de gewenste informatie van het bron-element direct op het label wordt toegepast!

Dynamische labels zijn te plaatsen op model niveau en op zowel 2D als 3D views/plots. Wanneer elementen waar labels naar verwijzen worden gewisseld, dan wordt de label informatie direct uit het nieuwe element gehaald.

Vernieuwde componentkiezer

Een kleine redesign

De Adomi componentselector heeft een kleine redesign gehad. Zo zijn er nieuwe kolommen en informatievelden bijgekomen. Daarnaast worden de maat en positie van de dialoog en kolommen nu per gebruiker opgeslagen. Bij een herstart hoef je deze dus niet meer opnieuw naar je favoriete toestand te zetten!

Snelle toegang componenteigenschappen

Wijzig componenteigenschappen zonder te openen

Componenteigenschappen kunnen nu direct vanuit het model gezet worden, zonder daarbij het component expliciet te openen en sluiten!

Stramien ritme

Bepaal een stramienritme in de functie

In de stramienfunctie kan er nu, naast een vaste afstand, ook een ritme worden opgegeven. Geef in de x- en of y-richting het gewenste ritme op, gescheiden door komma's en het aantal gewenste stramienlijnen. De functie zal het aantal stramienlijnen opbouwen volgens het opgegeven ritme:

Project-specifieke eigenschappen

Definieer vrije eigenschappen sets per project

De standaard IFC eigenschappen sets (common Psets) worden vanuit Adomi standaard gedefinieerd en geëxporteerd. Soms kan er echter sprake zijn van aanvullende, project-specifieke, eigenschappen sets.
Het is vanaf nu mogelijk deze te definiëren per project!

Via ‘menu Project > Definieer vrije eigenschappen set’ kunnen per NL/SfB laag eigenschappen sets worden bepaald.

Deze kunnen verschillende bronnen krijgen, zoals Adomi element eigenschappen (hoogtes, aantallen etc). Er kunnen ook vrije eigenschappen worden opgegeven gerelateerd aan de $-teksten van een element. Deze kunnen in de vorm van een keuze-reeks, tekst, getal, of decimaal-getal worden aangemaakt

Wanneer een element binnen een klasse valt waaraan een vrije eigenschappen set is gekoppeld, is het mogelijk om met F2 of de knop ‘type’ in de onderbalk de gedefinieerde eigenschappen voor dat element te zetten.

Onderdelen-modus

Informatie bekijken/zetten van onderdelen binnen samenstellingen

Om de informatie van onderdelen binnen een samenstelling toegankelijker te maken hebben we een nieuwe modus toegevoegd. Wanneer deze actief is kunnen deze onderdelen los geselecteerd worden. Vervolgens kunnen de informatie-attributen van deze onderdelen gezet worden. De modus is weer af te sluiten door opnieuw op de knop te drukken.

Nieuwe % teksten

Om de nieuwe eigenschappen en classificatie informatie op tekening weer te geven zijn de %-teksten met de volgende set uitgebreid:

Eigenschap%-code
Bouwlaag{%B}
Bestelcode{%o}
Fabrikant{%m}
Productlijn{%p}
Naam component{%I}
IFC entiteit{%e}
Materiaal{%V}
Element naam{%i}
Element klasse{%k}
Element klasse omschrijving{%K}
Brandwerendheid{%F}
Extern{%X}
Dragend{%d}

En meer

Aanpassingen:

► De functie om direct vanuit het model te plotten is nu standaard ingesteld op pdf.

► De aanzichtdiepte '?' is hernoemd naar '3D'.

► De 'editbody' is nauwkeuriger gemaakt.

► Samenstellingen en body's worden bij afsluiten niet meer gesorteerd op aanzichtdiepte.

► Gaten werken nu meer als normale elementen, en selecteren niet overal doorheen. Prioriteit van gaten staat standaard op 3D ipv snede.

► Opgetild element wordt bij splitsen op hoogte gezet.

► De sortering op basis van aanzichtdiepte binnen een component is aangepast i.v.m. variabele hoogte plaatsing.

Opgeloste problemen:

► Verdieping component maakte bibliotheek soms ongeldig.

► Fout bij IFC import: Stramien en site soms onjuist.

► Fout bij plotten van stramienen.

► Fout in geclipte views.

► Fout in standaardweergave verdiepingdialoog.

► Bug in %Z tekst.

► Bug random offset bij elastisch vervormen.

► Hiddenline algoritme (3d pdf plot) was soms onnauwkeurig.

► Diverse andere bugs