Home/ Update | Adomi | 2020.3/

Update | Adomi | 2020.3

Versie 2020.3.12 (30-9-2022)

Opgelost probleem

 • Tekeningen gemaakt met nieuwere Adomi-versies werden door Adomi en ArkMaint niet goed herkend

Versie 2020.3.11 (5-9-2022)

Aanpassing

 • Automatische backups van tekeningen worden nu standaard opgeslagen in %appdata%\Arkey Systems\Adomi\backup

Versie 2020.3.10 (14-7-2022)

Opgeloste problemen

 • Referentietekeningen die zich in andere mappen bevonden werden in sommige gevallen niet getoond
 • Probleem opgelost met lijntjes die wegvielen op de plot bij een specifieke schermschaalinstelling
 • De melding 'Commando niet toegestaan' kwam ten onrechte omhoog bij het klikken op een leeg gedeelte van de optiebalk onder het tekenveld
 • De knop om een geëxporteerd IFC-bestand direct in Areddo te openen werkte niet meer
 • De mogelijkheden om de afmetingen en indeling van het bibliotheekbeheervenster aan te passen zijn verbeterd
 • Bij het gebruiken van een PNG-bestand worden eventuele PCX-bestanden niet meer op de achtergrond geconverteerd
 • Het importeren van GML-bestanden lukte soms niet bij een afwijkend nulpunt
 • Gerepeteerde 2D-elementen werden niet altijd goed weergegeven in flexibel geplaatste polylijnen

Versie 2020.3.9 (5-7-2022)

Aanpassingen

 • Het is vanaf nu mogelijk om meerdere referentietekeningen in één keer te kiezen
 • Voor elementen die op een view geplaatst zijn, kunnen nu alle aanzichtdieptes gebruikt worden om de onderlinge afbeeldvolgorde te regelen
 • Voor elementen die op een plot geplaatst zijn, kunnen nu de aanzichtdieptes F0 t/m B gebruikt worden om de onderlinge afbeeldvolgorde te regelen

Opgeloste problemen

 • De opstarttijd van een Adomi-tekening is verkort
 • De functionaliteit om aan vrije eigenschappensets 25 elementen toe te wijzen is hersteld
 • Als je na het verschuiven van het plaatsingspunt zoomt, draait of pant, wordt de plaatsingsactie niet meer ten onrechte afgebroken
 • De functionaliteit om een film te maken op basis van een filmpad is hersteld
 • Na het wissen van ongebruikte elementen van bibliotheekbeheer wordt niet meer ten onrechte de fabrikantnaam van sommige Abico producten gewist
 • Repeteren van elementen in de Z-richting heeft geen onbedoelde wijzigingen aan het bovenvlak van deze elementen meer als gevolg
 • Enkele foutmeldingen bij het installeren van de sleuteldrivers komen nu niet meer naar voren
 • Bij het maken van een tekststijl is het nu wel mogelijk om een kleurstijl te kiezen
 • In sommige gevallen blokkeerde de licentiecontrole ten onrechte de installatie van Adomi
 • Diverse kleine verbeteringen aan de interface van de dialogen binnen Adomi

Versie 2020.3.8 (16-5-2022)

Aanpassingen

 • Bij Adomi meegeleverde bibliotheken met betrekking tot import en export van andere bestandsformaten zijn samengevoegd
 • Bij het verlaten van een prefabtekening komt nu niet meer ten onrechte de melding omhoog dat er elementen ontbreken in de projectbibliotheek

Opgeloste problemen

 • Als een product geplaatst is met een verschoven plaatsingspunt, dan is die verschuiving daarna niet meer standaard van toepassing op alle te plaatsen producten
 • Enkele problemen met betrekking tot de afmetingen van de kijkdoos bij plots en views zijn opgelost
 • Adomi liep in sommige uitzonderlijke gevallen vast tijdens een kopieer- of knipactie

Versie 2020.3.7 (28-4-2022)

Opgelost probleem

 • Bij het afdrukken of exporteren naar PDF wordt nu weer standaard het aangemaakte PDF-bestand in de PDF-viewer geopend

Versie 2020.3.6 (21-4-2022)

Voor deze update is het nodig dat Abico helemaal up-to-date is.

Aanpassingen

 • Voor de stramienbollen op een snede kan nu worden aangegeven of deze bovenaan en/of onderaan de view getoond moeten worden.

 • Het bestandsfilter bij het kiezen van een textuur voor een visualisatiestijl filtert nu standaard op alle toegestane bestandsformaten.

 • De gebruikersvoorkeuren met betrekking tot werkbalken en sneltoetsen worden niet meer met de overige gebruikersinstellingen opgeslagen in een CFG-, maar in een eigen INI-bestand.

 • Het minimumformaat voor de kijkdoos is gelijkgesteld voor zowel 2D als 3D.

 • Voor componenten in klasse 61 kan nu ook de IfcElectricDistributionBoard als entity gekozen worden.

 • De informatie van alle codeteksten worden nu mee geëxporteerd bij de export naar een quantities bestand.

 • De kolomkoppen in het quantities bestand zijn verbeterd.

 • Als je de productlijn van een al uitgewerkt stelsel wijzigt, dan vraagt Adomi nu eerst om bevestiging of je de gewijzigde productlijn wilt toepassen op het uitgewerkte stelsel.

 • Bij het zoeken op een componentcode in de Abico selector wordt nu de code van een andere plaatsingswijze dan de standaardwijze direct herkend, zodat deze producten op die manier direct met Enter plaatsbaar zijn.

Opgeloste problemen

 • Bij het kiezen van een stijl voor de rand of vulling van een materiaalstijl, kan nu ook weer gekozen worden voor en gefilterd worden op schaalstijlen.

 • Bij het openen van een tekening in het bestandsformaat van een oudere versie, met daarin referentieviews volgens verouderde functionaliteit, wordt nu eerst gevraagd of deze opgeslagen moet worden als een plot met views, volgens de huidige functionaliteit.

 • Wisselen tussen hoofdletters en kleine letter is weer mogelijk in de dialoog met $-teksten voor annotatiecomponenten.

 • Bij het maken van een tekening vanuit een plot worden nu de standaard vieweigenschappen gebruikt.

 • De functie 'Zoek dubbel' gaf in sommige gevallen onjuiste resultaten.

 • De output van hulpprogramma Arkvers leverde in sommige gevallen een onjuist resultaat op.

 • De setup van Adomi deregistreerde in sommige gevallen de Adomi-bestandtypes, als de gebruiker er tijdens de installatie voor koos om de bestandtypes niet te registreren.

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi, Abico en Areddo.

 • Bij het gebruiken van F4 voor geplaatste producten wordt nu de Abico selector altijd geopend in de vervangmodus.

 • De Abico selector blijft nu niet meer hangen in de vervangmodus als het vervangen van een product tussentijds is afgebroken.

 • Bij het wijzigen van een productlijn, krijgen ontluchtingsbuizen nu niet meer standaard de kleinste diameter, maar een vergelijkbare diameter als eerder was ingesteld.

 • Bij het instelling van een rioleringsbuis als ontluchtingsbuis, wordt deze eigenschap nu ook onthouden als vervolgens een productbuis gekozen wordt.

 • De laatste geopende bibliotheek werd niet altijd goed onthouden.

 • Producten met een ? in het artikelnummer worden nu niet meer onterecht bij elkaar opgeteld.

 • Isometrische projecties van een luchtstelsels tonen nu ook lijnen voor aspecten niet gelijk aan 1.

 • In de 3D previews in de Abico selector wordt nu de standaard elementhoogte gebruikt als deze in de standaardplaatsing ongelijk is aan 0.

 • Als er één zoekresultaat in de selector is en je drukt op Enter, plaats je dat ene product nu.

 • Alternatieve oplossingen (riolering) werden soms niet aangeboden via Wijzig eigenschappen.

 • De sommerende telling van een rioleringsstelsel wordt niet meer aangepast bij het activeren van een ander rioleringssstelsel in de tekening; ook sommerende tellingen worden nu per stelsel bijgehouden.

Versie 2020.3.5 (17-3-2022)

Voor deze update is het nodig dat Abico helemaal up-to-date is.

Aanpassingen

 • Vanaf de dialoog voor het instellen van de vieweigenschappen kan nu direct een nieuwe correctiestijl gemaakt of een bestaande correctiestijl aangepast worden

 • Bij het zoeken op een componentcode in de Abico selector wordt nu de code van een andere plaatsingswijze dan de standaardwijze direct herkend, zodat deze producten op die manier direct met Enter plaatsbaar zijn

 • Als er geen informatie vanuit een vorige sessie beschikbaar is over welke bibliotheek in Abico geopend was, wordt standaard de Gebruiker-bibliotheek getoond, indien aanwezig

Opgeloste problemen

 • Het toewijzen van een sneltoets aan een Abico menu leverde defecte menu's op, maar is nu weer mogelijk

 • Bij het plaatsen van een te grote referentiebitmap geeft Adomi nu een foutmelding die dat aangeeft

 • Als bij Utilities > Aanpassen het pad leeg is bij een van de standaardmappen, crasht Adomi niet meer als je op de knop klikt om een pad te selecteren

 • Verbeteringen aan de interface van de dialogen voor het bewerken van schaalstijlen en het aanpassen van componenteigenschappen

 • Na het uitvoeren van sommige functies was de hoofdbibliotheek ten onrechte aangepast, dit gebeurt nu niet meer

Versie 2020.3.4 (23-2-2022)

Opgeloste problemen

 • Adomi liep in sommige gevallen vast bij het openen van een component

 • De knoppen voor het selecteren en aanmaken van een nieuwe kleurstijl voor de arcering van een vlakstijl werken nu weer goed

Versie 2020.3.3 (17-2-2022)

Voor deze update is het nodig dat Abico helemaal up-to-date is.

Aanpassingen

 • Runtime ondersteuning voor netwerksleutels is toegevoegd

 • De standaard gebruikersinstellingen bij een nieuwe installatie zijn verbeterd

 • Gebruik van omgevingsvariabelen en handmatige invoer van paden bij het instellen van standaardmappen voor projecten en templates is nu mogelijk

 • Als er een nieuwe map als standaardmap voor projecten of templates wordt ingevuld, wordt deze automatisch aangemaakt

 • De functie 'Verkenner projectmap' is hernoemd naar 'Projectmap openen'

 • Verschillende vensters in Adomi hebben een aangepaste hoogte en/of breedte gekregen

 • Verschillende vensters in Adomi zijn nu in hoogte en/of breedte instelbaar

 • Teksten op het dialoogvenster Aanpassen uit het menu Utilities zijn duidelijker gemaakt en waar nodig voorzien van tooltips

 • Diverse interfaceverbeteringen op het gebied van kleur, afbeeldingen, lettertype en -grootte doorgevoerd

 • Bij meerregelige tekst kan nu gekozen worden voor automatische tekstterugloop tijdens het invoeren

 • Waar vanuit een materiaal-, lijn-, vlak of visualisatiestijl een andere stijl aangeroepen kan worden, zijn knoppen toegevoegd om de gekozen stijl te wijzigen of direct een nieuwe stijl aan te maken en toe te wijzen

 • Maak- en wijzigparameters zijn hernoemd naar Zichtbaarheidsinstellingen

 • Als er bij het aanmaken van een nieuw project een template beschikbaar is, wordt standaard het bovenste template gekozen

 • Ruimtecomponent met berekende koellast (op basis van basisregel met warmtefactor) toegevoegd aan Abico

 • Standaardviews van sifons in Abico verbeterd

 • Bekersifons met horizontale muurbuis in Abico in hoogte en diepte verstelbaar gemaakt

 • Ontstoppingsstukken in uitgewerkte rioleringsstelsel zijn nu ook zichtbaar op andere aspecten dan 1

Opgeloste problemen

 • Bij het laden van een view werd een tekening soms ten onrechte in de walkmode vastgezet

 • De datum werd in bibliotheekbeheer met spaties in plaats van nullen weergegeven bij dag en maand

 • De IFC export library is opnieuw toegevoegd

 • Overbodige instelling voor links-rechts schakelen stramienbollen bij verticale stramienlijnen is verwijderd

 • Na het wijzigen van de kleurstijl van een vlakstijl wordt de preview nu direct bijgewerkt

 • Bij gebruik van een tweede scherm werden sommige dialoogvensters ten onrechte automatisch op het tweede scherm geopend

 • In sommige gevallen werden voor objecten in de tekening guids niet gehandhaafd bij de export naar IFC

 • De knop om bij het plaatsen van doornummercomponent dollarteksten van een object in de tekening op te halen is hersteld

 • Tekeningen die hersteld werden na een crash, vroegen bij afsluiten in sommige gevallen niet of wijzigingen moesten worden opgeslagen

 • Ten onrechte zichtbare 2D lijnen uit 3D hiddenline weergave van rioleringsbuizen verwijderd

 • Uitlijning combinatie van rioleringshulpstukken met verticale instroom en horizontale uitstroom verbeterd

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi, Areddo en Abico

Versie 2020.3.2 (1-2-2022)

Opgeloste problemen

 • Bij het schakelen van een model naar een plotblad, vroeg Adomi in sommige gevallen niet of de wijzigingen aan het model moesten worden opgeslagen

 • Het formaat van de dialoog voor het inregelen van schaalstijlen is verbeterd

Versie 2020.3.1 (10-12-2021)

Aanpassingen

 • Bij het uitwerken van een rioleringsstelsel worden, conform NEN 3215/NTR3216, bij kleinere diameters overgangen van verticaal naar horizontaal nu standaard uitgewerkt met twee bochten van 45 graden

 • In een uitgewerkt rioleringsstelsel kan nu als alternatief voor de mof tussen twee horizontale leidingen een ontstoppingsstuk gekozen worden

 • Horizontale lozingstoestellen die lozen op een verticale leiding worden nu ook uitgevoerd met een bocht als de gereduceerde diameter is gebruikt

 • Kolomkoppen toegevoegd aan overzichten vloerverwarming

 • Kleuren die door middel van aspecten in stelsels bepaald zijn, zijn nu ook zichtbaar in de isometrische projectie

 • Toelichtingslabels toegevoegd bij het invullen van de eigenschappen van vloerverwarmingsleiding

 • Alle wastafels en wastafelkranen die vanuit een Abico sanitairbibliotheek worden geplaatst, komen standaard op de desgewenst aanpasbare elementhoogte 900 (bovenkant keramiek) en closets/bidets standaard op 440 (bovenkant keramiek)

Opgeloste problemen

 • Als een lijnvormig component met een bovenvlak wordt gesplitst, dan wordt het ingestelde bovenvlak niet meer omgezet in een elementhoogte

 • Adomi vraagt bij niet gewijzigde tekeningen, waarin zich samenstellingen bevinden, niet meer of er wijzigingen opgeslagen moeten worden

 • Isometrische projectie van stelsels waren soms niet volledig zichtbaar bij gebruik van andere aspecten dan 1

 • In Areddo waren elementen die in het bronbestand getekend waren met een direct in de tekening geplaatste materiaalstijl soms niet zichtbaar

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi

Versie 2020.3.0 (1-10-2021)

Voor deze update is het nodig dat Abico helemaal up-to-date is.

Geluidwerendheid, infiltratie en U-waarde

Bouwfysische eigenschappen konden al via vrije eigenschappen setes worden toegekend aan elementen. Een aantal hiervan zoals brandwerendheid kunnen direct via de onderbalk worden toegewezen. Hier zijn de eigenschappen geluidwerendheid, infiltratie en de U-waarde aan toegevoegd. Je kunt deze eigenschappen invullen voor objecten die zijn ingedeeld in een klasse waarbij deze eigenschappen van toepassing zijn door ze te selecteren en vervolgens te klikken op de betreffende knoppen in de optiebalk onder het tekenveld.

Klaar voor BIM Basis ILS 2

Deze bouwfysische eigenschappen van objecten worden automatisch mee geïmporteerd uit en geëxporteerd naar het IFC-bestandsformaat. Dit vergemakkelijkt de deelname in projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van versie 2 van het BIM Basis ILS protocol van het BIM Loket.

Aanpassingen

 • Afhankelijk van je ontwerpvoorkeuren, kun je nu via het commando Aanpassen in het menu Utilities bepalen met hoeveel te zetten eigenschappen je de optiebalk wilt uitbreiden

 • Zowel BGT- als DKK-datasets met kadastrale en andere geoinformatie in het GML-formaat kunnen nu per dataset of als verzameling worden geïmporteerd

 • Van vorige versies van tekeningen wordt nu een kopie bewaard in de TEMP-submap in de Adomi-map

 • Bij relevante producten kan nu als IFC entiteit de MechanicalFastener gekozen worden

 • In het menu Lucht is de functie Update opmaak stelsel toegevoegd

 • De opmaak van een rioleringsstelsel wordt nu automatisch bijgewerkt na het opnieuw uitwerken van het stelsel

 • Bij het tellen van producten is nu instelbaar of er binnen de actieve selectie of binnen het volledige model geteld moet worden

 • Nieuwe knop in de Abico selector voor het aanvragen van ontbrekende BIM/MEP content

 • Bij het genereren van vloerverwarmingsoverzichten worden ongebruikte ruimtes nu genegeerd

 • De hart-op-hart-afstand wordt als eigenschap van vloerverwarmingsleiding gezet bij $3 en is daar ook handmatig aanpasbaar

 • In het verdeleroverzicht van vloerverwarming is de hart-op-hart-afstand van elke groep zichtbaar gemaakt

Opgeloste problemen

 • Probleem met instellen van het pad van de standaard projecten- en templatemappen opgelost

 • Ontbrekende icoontjes aan de werkbalk toegevoegd

 • Probleem met zichtbaarheid bochten van verticaal naar horizontaal in rioleringsstelsels opgelost

 • Naamloze ruimtes worden in vloerverwarmingsoverzichten nu correct benoemd

 • Crashprobleem met externe resizeacties van het tekenveld opgelost

 • Probleem met 3D-weergave laatste deel gesloten polylijn met extrusie opgelost

 • Wijzigingen in de grafische weergave van een referentietekening op basis van een IFC-model zijn nu direct zichtbaar in de werktekening

 • Weergave en import van scheve vloeren met een material layerset, openingen en een omgekeerde extrusie verbeterd

 • Probleem met sneltoetsen PageUp en PageDown opgelost bij schakelen tussen bouwlagen met kleine hoogte

 • Componenten die geplaatst zijn als rechthoeklijn blijven nu altijd zichtbaar bij afronden