Home/ Update | Adomi | 2022.2/

Update | Adomi | 2022.2

Versie 2022.2.3 (12-5-2023)

Opgeloste problemen

 • Adomi crashte soms bij het zoeken op systemen inclusief subsystemen

Versie 2022.2.2 (9-5-2023)

Opgelost probleem

 • Het zoeken op systemen inclusief subsystemen werkt nu voor alle (sub)systeemnaamlengtes

Versie 2022.2.1 (8-5-2023)

Aanpassingen

 • Bij het zoeken op een systeem werden al alle (sub)systemen getoond, maar het is nu ook mogelijk om alle objecten te zoeken en selecteren van alle subsystemen binnen een systeem. Klik in de optiebalk op Zoek en vervolgens op Systeem, en kies daarna bijvoorbeeld SysteemA|* om alle objecten die behoren tot SysteemA of één van de subsystemen binnen SysteemA te selecteren.

 • Als er een template beschikbaar is, dan wordt die bij het aanmaken van een nieuw project standaard geselecteerd

Opgeloste problemen

 • Elementen met een variabele hoogte in verschoven verticale secties werden ten onrechte afwijkend ingekort wanneer er vormvaste componenten met invoegeigenschappen op de verschuivingslijn lagen

 • Ingevulde eigenschappen bij vrije eigenschappensets werden in sommige gevallen onjuist weergegeven wanneer een spatie een van de keuzeopties was

 • De IFC import is verbeterd voor objecten met (flexibele) extrusies en texturen

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd

Versie 2022.2.0 (27-3-2023)

Aanpassingen

 • Aan het menu Help is een item Ondersteuning op afstand toegevoegd, waarmee verbinding gemaakt kan worden met de helpdesk om op afstand mee te kijken

 • Bij het updaten van Adomi worden nu ook standaard de Abuis rekenmodules, indien op de computer aanwezig, mee geüpdatet

 • De functie Zoek dubbel is verbeterd, zodat dubbele identieke objecten binnen een marge van 1 mm goed gevonden kunnen worden

 • De objecteigenschappen Productnaam (%pn), Geluidwerendheid (%eg), Infiltratie (%ei) en U-waarde (%eu) zijn toegevoegd als procentteksten en kunnen in labels en teksten worden gebruikt om de bijbehorende waarde te tonen of in een formule te gebruiken

 • De eigenschappen Productnaam, Geluidwerendheid, Infiltratie en U-waarde zijn toegevoegd aan de quantities export

 • De objecteigenschap Systeem kon al met procenttekst %g gebruikt worden, hier is nu ook %es voor in gebruik genomen

 • Binnen de objecteigenschap systeem konden al subsystemen aangegeven worden door ze te scheiden met een verticale streep |, nu is het door %es[1], %es[2] etc. te gebruiken ook mogelijk om het eerste, tweede etc. deel van wat er bij het systeem ingevuld is uit te lezen en te gebruiken in labels en teksten

 • Het is nu mogelijk om bij het gebruik van procentteksten een afwijkende tekst weer te geven als de uitgelezen of berekende waarde groter dan, kleiner dan, groter dan of gelijk aan, kleiner dan of gelijk aan of ongelijk aan een andere waarde is

Opgeloste problemen

 • De materialenbeheerfunctie was zonder Abicolicentie ten onrechte niet in alle gevallen te gebruiken

 • De bouwlaag en de hoogte ten opzichte van de bouwlaag worden nu weer ingevuld bij het maken van een quantities export

 • De hoek ten opzichte van het nulpunt was ten onrechte dubbel in de quantities export aanwezig

 • Bij het kiezen voor het resetten van de $-teksten werden ten onrechte ook sommige op de onderbalk ingevulde objecteigenschappen gewist

 • Bij het gebruik van de toets Backspace, zonder selectie, wordt de Adomi componentselector nu geopend zonder filter en vooringevulde componentcode

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd