Home/ Update | Adomi | 2022.0/

Update | Adomi | 2022.0

Belangrijk voor je gaat updaten naar Adomi 2022

We hebben met deze update ook een flinke verbetering aangebracht in de manier waarop onze producten worden voorzien van updates.

Vanaf Adomi 2022 is het niet meer nodig om Abico apart van Adomi te updaten. Via het menu Help > Controleren op updates worden altijd zowel de updates van Adomi als, indien van toepassing, die van Abico geüpdatet. Tevens wordt nu bij het opstarten van Adomi een melding getoond als er een update beschikbaar is voor Adomi of Abico.

Ook de updates van Areddo kunnen via Adomi worden geregeld.

Om hiervan gebruik te maken is het nodig om eenmalig de laatste versies van deze producten te installeren.

Download en installeer de nieuwste versies van Adomi, Areddo en Abico:

Download Adomi 2022

Als je naast Adomi ook Abico en/of Areddo gebruikt, installeer je ook deze opnieuw:

Download Areddo

Download Abico

Op de updatepagina's van Abico en Areddo vind je het overzicht van de vernieuwingen. 

Update Abuis

Voor Abuis-gebruikers is er ook een update beschikbaar. Je kunt deze in gebruik nemen door binnen Abuis 10 te controleren op updates. Zie de updatepagina voor het overzicht van alle vernieuwingen. Gebruik je Abuis zonder Adomi? Dan is eenmalig ook een handmatige update van Abuis noodzakelijk.

Adomi wordt vanaf nu geïnstalleerd in 'Program Files'

Adomi 2022 installeert zichzelf in een submap onder Program Files. Hetzelfde geldt voor Abico, Areddo en Abuis. Het is dus niet meer mogelijk, en ook niet meer nodig, om Adomi in een aparte map op de lokale schijf te installeren. Allerlei bestanden die specifiek zijn voor de computer waarop Adomi geïnstalleerd is, of voor de gebruiker die in Windows ingelogd is, zijn op andere plekken dan in de Adomi-map ondergebracht. 

Meer informatie over de nieuwe bestandslocaties is te vinden in de Assistent.

Compatibiliteit

Tekeningen die met Adomi 2022 geopend zijn geweest, kunnen daarna niet meer met een oudere versie van Adomi geopend worden. Het kan daarom verstandig zijn om een backup te maken van projecten die je converteert naar het Adomi 2022-formaat.

Versie 2022.0.2 (13-10-2022)

Opgelost probleem

 • Probleem met floating point errors bij het opstarten van sommige projecten opgelost

Versie 2022.0.1 (7-10-2022)

Opgeloste problemen

 • Instellingen voor het weergaveniveau van materiaalcomponenten werden in sommige gevallen niet onthouden
 • Enkele materiaalcomponenten resulteerden ten onrechte in een melding dat het een ongeldig materiaalcomponent betrof
 • In sommige gevallen moest de bibliotheek ten onrechte gerepareerd worden na het bewerken van een materiaalcomponent

Versie 2022.0.0 (7-10-2022)

Materialen

Adomi 2022 is uitgerust met een bouwkundige materialenbibliotheek, en een functie om deze materialen te kunnen bewerken:

 • De materialenbibliotheek is standaard onderdeel van Adomi
 • Materialen kunnen worden gevonden in de Abico selector, indien aanwezig, of anders door in het menu Component te kiezen voor Plaatsen component en het filter in te stellen op Materialen
 • Alle materiaalcomponenten en -onderdelen hebben een componentcode die begint met MTL
 • Alle materialen bevatten een gangbare 2D- en 3D-weergave die desgewenst aangepast kan worden via de functie Materialen beheren
 • De functie Materialen beheren is te starten via het menu Project, of door een materiaalcomponent in de tekening te selecteren en te kiezen voor Wijzigen weergave of Materialen beheren
 • Als Materialen Beheren gestart wordt met een materiaalcomponent geselecteerd, dan herkent Adomi het materiaalcomponent aan de componentcode en kan direct het in de tekening geselecteerde materiaal beheerd worden
 • De functie biedt tevens de gelegenheid om een eigen specifieke variant van een bestaand materiaal aan te maken, dat wordt opgeslagen in de projectbibliotheek
 • Voor relevante materialen is de optie standaard aangevinkt om verschillende aspectvarianten te gebruiken
 • De in de materiaalcomponenten aanwezige materiaal-, vlak- en lijnstijlen kunnen zelf niet bewerkt worden, maar er kunnen wel andere gekozen worden via de functie Materialen beheren
 • Zie voor meer informatie over de werking de pagina's in de Assistent over materiaalcomponenten

Aanpassingen

 • De updatefunctionaliteit is vernieuwd en verbeterd
 • Bij het updaten van Adomi kan ook Abico direct worden geüpdatet
 • Bij het updaten van Adomi of Abico wordt automatisch ook Areddo geüpdatet, indien van toepassing
 • Adomi wordt nu geïnstalleerd in de map Program Files, en de gebruikersgegevens worden opgeslagen in %appdata%\Arkey Systems of %programdata%\Arkey Systems
 • Adomi houdt, wanneer er sprake is van toestemming door de gebruiker, statistieken bij van het gebruik van het programma en stuurt deze data geanonimiseerd naar Arkey Systems om de programma's steeds verder te kunnen verbeteren
 • De keuze om wel/geen anonieme statistieken te verzenden kan later worden aangepast via het menu Utilities > Aanpassen
 • Vlakvormige componenten zijn vanaf nu ook als polylijn in een tekening te plaatsen
 • Voor vlakvormige componenten in de tekening kan via de knop Type (F2) nu naast de zichtbaarheid van de zijden, ook de 2D/3D zichtbaarheid, eigenschappen voor rand en vulling en een offset ingesteld worden
 • In een vrije eigenschappenset is het nu ook mogelijk om het systeem (%g) dat bij een element is ingevuld als bron te kiezen
 • Bij het openen van componenten die op basis van de code herkend worden als componenten die samenhangen met specifieke Adomi functionaliteit, verschijnt nu eerst een waarschuwing
 • Het aanpassen van de eerste twee usermenu’s is niet meer mogelijk via Utilities > Aanpassen, maar via het bewerken van de bijbehorende U70-bestanden
 • De knoppen op de optiebalk zijn breder geworden, het logo is smaller geworden
 • De functie Wijzigen stijl is hernoemd naar Wijzigen weergave, omdat het niet altijd direct de stijlen zijn die geopend worden
 • De instellingen voor het mappen van vanuit een DWG geïmporteerde lijntypes naar Adomi lijntypes zijn weggehaald; de betreffende functionaliteit was al vervangen doordat er lijnstijlen aangemaakt worden tijdens het importeren
 • De IFC-functionaliteit van Adomi kan nu onafhankelijk van Areddo gebruikt worden

Opgeloste problemen

 • Bij afgeschuinde massa's met een referentievlak ongelijk aan nul werd in sommige gevallen het volume onjuist geteld
 • De bovenvlakhoogte werd ongewild aangepast bij het veranderen van een referentiehoogte van sommige parametrische componenten
 • Vlakrepetitie was soms incompleet bij de rand bij een nesting van een vormvast component in een ander vormvast component
 • Vanwege een probleem met de diepte-instellingen, werden sommige maatlijnen wel op een view, maar niet op een plot afgebeeld
 • De taalinstellingen zijn nu ook weer van toepassing op de namen van de menu's
 • Sommige %-teksten beeldden op de tekening het Ø-teken niet goed af
 • De functie Selectie naar component werkte ten onrechte ook op componenten die nog niet volledig geselecteerd waren
 • De mogelijkheid om met de functie Zonpositie een animatie te previewen van de schaduwverandering ten gevolge van de veranderende stand van de zon is hersteld
 • Speciale tekens in de naam van de klasses werden niet altijd goed afgebeeld
 • Er kwam ten onrechte een foutmelding omhoog bij het wijzigen of toevoegen van een materiaalstijl aan een component op een view
 • De entiteit IfcCovering was ten onrechte dubbel aanwezig bij de componenteigenschappen van objecten in klasse 57
 • Sommige IFC-modellen werden ten onrechte niet geïmporteerd in Adomi
 • Annotatiecomponenten konden niet goed als sjabloon voor een nieuw component gebruikt worden
 • De selectie van sublagen werd niet goed onthouden bij het wisselen van laag in de lagendialoog
 • Sommige BGT GML-bestanden konden niet worden geïmporteerd
 • Het importeren van IFC- en GML-bestanden wordt niet meer ten onrechte afgekapt als het importeren wat langer duurt
 • Het exporteren van IFC-bestanden waarbij er een apostrof voorkomt in een van de ingevulde eigenschappen is verbeterd
 • Kozijnen met entiteit IfcWindow werden in sommige gevallen ten onrechte naar IFC geëxporteerd als IfcBuildingElementProxy
 • De mogelijkheid om brandwerendheid in te stellen is ook toegevoegd voor plafonds
 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan de functionaliteiten van Adomi