Home/ Update | Adomi | 2020.2.0/

Update | Adomi | 2020.2.0

Nieuw in Adomi 2020.2

Flexibele slangen

Het is nu mogelijk om flexibele slangen te modelleren, met een horizontale of verticale begin- en eindvector. Denk hierbij aan de slangen die gebruikt worden bij een ventilatierooster. De flexibele slangen kunnen vanuit de merkloze luchtbibliotheek geplaatst worden, maar je kunt ze ook zelf modelleren. Maak hiervoor een nieuw lijnvormig component aan met 1 referentiepunt, dat dezelfde X- als Y-afstand heeft ten opzichte van het plaatsingspunt (45 graden). De X-waarde bepaalt de radius van de uiteindelijke slang. Teken van het plaatsingspunt naar het referentiepunt een lijn met een lijnstijl die het uiterlijk van de slang bepaalt. Sluit vervolgens het component en plaats het als een polylijn met 4 punten. De eerste twee punten bepalen de beginvector, de laatste twee punten de eindvector. Plaats je de twee punten van de begin- of eindvector, na het plaatsen van alle punten, op elkaar, dan kies je voor een verticaal begin of eind. De positieve of negatieve elementhoogte van de geplaatste component bepaalt de hoogte die overbrugd wordt door de slang.

Terug naar de oorsprong

Er zijn twee sneltoetscombinaties toegevoegd die het mogelijk maken om snel de oorsprong (nulpunt) van het model terug te vinden:

Ctrl + Home: Past de kijkdoos aan zodat de oorsprong erbinnen valt.

Ctrl + Shift + Home: Past de kijkdoos aan zodat de oorsprong erbinnen valt én brengt vervolgens de volledige kijkoos in beeld.

Aanpassingen en oplossingen

Aanpassingen

 • De componentstructuur bij het importeren van een IFC-bestand is verbeterd, waardoor de projectbibliotheek kleiner wordt. Hierdoor kunnen grotere en complexere IFC-modellen makkelijker in Adomi geïmporteerd worden. Hiernaast zijn verbeteringen aangebracht in het importresultaat op het gebied van de site en contourlijnen.

 • Bij het bewegen van de muis over dialogen waarin een laag geselecteerd kan worden, worden nu in alle gevallen de tooltips zichtbaar met de bijbehorende NL-SfB klasse.

Opgeloste problemen

 • Bij het exporteren naar IFC-formaat, worden in alle gevallen referentietekeningen nu mee geëxporteerd.

 • Bij het importeren van DWG-bestanden zijn problemen opgelost met lettertypes, symbolen, snappen en de plotpreview.

 • Bij het exporteren naar DWG-formaat zijn problemen opgelost met arcering en referentieviews.

 • De vraag om wijzigingen in het model op te slaan komt niet meer naar voren als er niets aan het model gewijzigd is, zoals in sommige gevallen wel aan de orde was.

 • Diverse weergaveproblemen van rand- en openingscomponenten zijn opgelost.

 • Het wissen van items in eigenschappensets was ten onrechte niet mogelijk.

 • Bij profielen zijn problemen opgelost rondom onbedoelde sluitlijnen en variabele hoogte binnen vlakvormige componenten.

 • De mogelijkheid om symbolen aan teksten toe te voegen is hersteld.

 • De formattering van tijd in een %-tekst is verbeterd.

 • Offsets van vlakvormige componenten worden niet langer ten onrechte aangepast bij het wijzigen van andere eigenschappen.

 • Figuren met bovenvlak krijgen nu ook in 2D de juiste weergaveprioriteit.

 • De weergavediepte na het splitsen van een component wordt nu correct ingesteld.

 • Het overnemen van eigenschappen binnen een samenstelling is nu correct ingeregeld.

 • Problemen met zichtbaarheid van het raster in 3D zijn opgelost.

 • Problemen met zichtbaarheid van verdiepingshoogtes op de view zijn opgelost.

 • Diverse andere verbeteringen doorgevoerd aan Adomi.