Automatisch nivo

Functie

Hiermee kan schaalafhankelijk het nivo automatisch worden ingesteld.

Werking

  • Door in- en uit te zoomen verandert het zichbare nivo.

  • Het zichtbare nivo wordt weergegeven op de knop, waarmee normaal het zichtbare nivo wordt gekozen.

  • Als de schakelaar weer uit wordt gezet, gaat het zichtbare nivo terug naar de situatie die er was bij het inschakelen van deze schakelaar.

  • De instelling van de schalen waarbij van nivo gewisseld wordt gebeurt op basis een bestand met de naam 'AutoLevl.ini'. Dit bestand dient zich in de Adomi-map te bevinden.