Tellen

Functie

Teloverzichten generen, om in de tekening te plaatsen of te exporteren naar een tekst- of Excelbestand.

Werking

Na het starten van de functie wordt een dialoog getoond:

 • Je kiest een Telsjabloon, waarop bepaald is welke eigenschappen er geteld worden en op welke manier die getoond worden.

 • Als er bij het starten van de functie sprake was van een selectie in de tekening, dan kan het filter Alleen binnen selectie gebruikt worden om de telling alleen op de selectie, of op alle elementen in de tekening uit te voeren.

 • Bij de Uitvoeropties kan gekozen worden om het telresultaat, nadat het als extern bestand is opgeslagen, als tekstblok te Plaatsen in tekening of buiten Adomi Bestand openen.

 • Hier kan ook het gewenste uitvoerformaat gekozen worden: CSV, Tekst of Excel.

 • Wanneer je ervoor kiest om het telresultaat in de tekening te plaatsen, dan zal het altijd als TXT-bestand opgeslagen worden om het tonen in Adomi mogelijk te maken. Kies je ervoor om het bestand te openen en staat het uitvoerformaat op CSV of Excel, dan wordt er resp. een CSV- of XLS-bestand opgeslagen.

 • Voor de Uitvoeropties is in het telsjabloon een standaardinstelling vastgelegd.

 • Via de knop Wijzigen kan het telsjabloon dat momenteel ingesteld staat om te gaan gebruiken bewerkt worden.

 • Via de knop Beheren... kan de dialoog gestart worden om alle aanwezige telsjablonen te bekijken en aan te passen.

 • Je kunt je eigen telsjablonen maken om standaard vast te leggen hoe je wilt dat je teloverzichten eruit komen te zien. Een aantal telsjablonen wordt standaard met Adomi meegeleverd:

  • Er is een telsjabloon beschikbaar voor een sommerende telling, voor een stukslijst en voor een import in Syntess Atrium.

  • De standaard telsjablonen zijn gemarkeerd als alleen-lezen en kunnen daarom niet bewerkt worden.

  • Het is uiteraard wel mogelijk om er in de beheerdialoog van de telsjablonen een kopie van te maken, en deze vervolgens naar eigen inzicht te bewerken.