Openen view

Functie

Bestaande view openen.

Werking

  • Selecteer in de bestandsslector een bestaande view in de map van de huidige projectbibliotheek of een submap ervan.

  • Ook kan via het snelmenu een view uit de huidige tekeningmap en uit de map van de projectbibliotheek worden geselecteerd.

Opmerkingen

  • Wanneer tijdens het commando een plot wordt bewerkt en hierbij een view is geselecteerd, dan toont de bestandsselector de naam van de view.

  • Wanneer tijdens het commando een tekening wordt bewerkt en een plaatsing van een viewcomponent is geselecteerd, of er is zojuist een view geladen, dan toont de bestandsselector de naam van de view.

  • Wijzigingen die zijn aangebracht in de huidige tekening, view of plot worden automatisch opgeslagen. Zie verder Automatische backup van wijzigingen.