Statusinformatie

Functie

Opvragen van informatie met betrekking tot de huidige geladen bestanden en de huidige geselecteerde elementen, het aanpassen van eventuele $-tekstcodes van componenten en het opvragen van informatie over de huidige Adomi-versie.

Info

 • Na het aanroepen van dit commando wordt de dialoog Statusinformatie geladen. Op het tabblad Info is de hiernavolgende informatie te vinden.

 • Indien van toepassing, wordt het volledige pad vermeld van de actieve tekening, projectbibliotheek, hoofdbibliotheek, arceringstabel en pentabel.

 • Als er een of meerdere componenten geopend zijn, dan worden de naam van deze componenten vermeld bij Geopende componenten.

 • Bij Adomi pad wordt het pad getoond waar de huidig actieve versie van Adomi op het systeem geïnstalleerd is.

 • De paden bij Gebruikersdata en Programdata zijn de paden van resp. de mappen AppData en ProgramData die in Windows zijn toegewezen om gebruikersspecifieke bestanden op te slaan voor Adomi. Zie Paden en bestandstypen voor meer informatie hierover.

 • Bij Windows versie wordt vermeld welke versie van Windows er geïnstalleerd is, in welke taal Windows gebruikt wordt en of AWE (Address Windowing Extensions) is ingeschakeld. AWE inschakelen is een manier om Adomi meer geheugen van de computer ter beschikking te stellen.

 • Achter Sleutelnummer staat vermeld wat het nummer is van de protectiesleutel die momenteel wordt benut om Adomi te kunnen gebruiken. Als er (Abico) achter vermeld staat, dan is er tevens een licentie voor Abico geactiveerd. Achteraan staat tevens vermeld welke versie van de driversoftware voor de protectiesleutel op het systeem geïnstalleerd is.

 • Versie vermeldt het versienummer van de huidig actieve Adomi en Uitleverdatum geeft aan wanneer deze versie uitgebracht werd.

Elementinfo

 • Wanneer elementen zijn geselecteerd worden in het tabblad Element-info de eigenschappen van het geselecteerde element weergegeven.

 • Bij meer dan één geselecteerd element bevatten de velden met hoeveelheden (lengte .. inhoud) de gesommeerde waarden van de geselecteerde elementen.

 • Voor een beschrijving van de verschillende hier gebruikte hoeveelheden wordt verwezen naar de informatie over hoeveelheden en oplosgedrag.

Dollarteksten

 • Wanneer elementen zijn geselecteerd met daaarin zogenaamde dollartekstcodes, dan is het tabblad $-teksten zichtbaar.

 • Hiermee kunnen de tekstregels worden gedefinieerd, die bij het afbeelden van het component de plaats van de teksten '$1'..'$9' innemen.

 • Als er meerdere elementen geselecteerd zijn, dan worden de gemeenschappelijke dollarteksten van de geselecteerde elementen getoond, de niet gelijke dollarteksten zijn leeg.

 • Vul de gewenste tekstregels in op de getoonde dialoog en bevestig deze.

 • Als een element geen dollarteksten heeft en heeft gehad, dan worden de eventueel in de tekening aanwezige verwijzingen naar dollarteksten van dit element letterlijk als $1, $2 etc. getoond. Om dit te onderdrukken, moet in één van de velden van de dollartekstendialoog een spatie gezet worden.

 • Middels een tweetal knoppen is tekst eenvoudig te converteren van en naar lowercase en / of uppercase (kleine letters en hoofdletters). Verder kan met de schakelaar '$-teksten resetten' de inhoud van alle dollarteksten leeggemaakt worden.

 • Per dollartekst kunnen maximaal 255 tekens ingevuld worden.

 • Het tabblad met dollarteksten kan snel worden opgeroepen door, na het selecteren van een of meerdere elementen, de sneltoets F12 te gebruiken.

Opmerkingen

 • Het tabblad 'Element-info' is alleen zichtbaar wanneer één element is geselecteerd of tijdens het maken van een element.

 • Het tabblad '$-teksten is alleen zichtbaar wanneer er elementen geselecteerd zijn met dollartekstcodes.