Info

Functie

Het infoscherm geeft informatie over het versienummer, de datum van de versie en over de maker van het programma.