Laden viewprofiel

Functie

Alle parameters uit een viewprofiel overnemen tijdens het bewerken van een tekening.

Werking

  • Bij het aanwijzen van de knop op de BIM-werkbalk verschijnt de bestandsselector waar de naam van het viewprofiel kan worden geselecteerd.

  • Ook kan via het snelmenu een viewprofiel uit de huidige tekeningmap en uit de map van de projectbibliotheek worden geselecteerd.

  • Vervolgens worden de parameters uit het viewprofiel overgenomen.

Opmerkingen

  • Viewprofielen worden gedefinieerd en opgeslagen door het commando Opslaan viewprofiel of via de Vieweigenschappen.

  • In plaats van een viewprofiel kan ook een viewbestand worden gekozen. In het laatste geval worden de viewprofielparameters van de view geladen.