Ongedaan maken

Functie

Het ongedaan maken van de laatste wijziging aan de tekening of het ongedaan maken van de invoer van een punt tijdens het invoeren van een puntenreeks bij het aanmaken van een element.

Werking

  • Na het invoeren van één of meer punten bij een actief commando, wordt het laatst ingevoerde punt, behorende bij dat commando, weggehaald.

  • In alle andere gevallen wordt de laatste wijziging aan elementen in de tekening ongedaan gemaakt.

Opmerkingen

  • Dit commando kan ook geactiveerd worden met de toetsencombinatie Ctrl + Z.

  • De volgende punten kunnen met dit commando weggehaald worden:

    • Alle ingevoerde punten van een puntenreeks bij commando's uit het menu Component, vóór het afsluiten van het element.

    • Alle ingevoerde punten van vectoren en dergelijke, bij commando's uit een van de contextmenu's Wijzigen (bijvoorbeeld het 1e punt van een verplaatsingsvector).

  • Door herhaald het commando te geven, kunnen alle wijzigingen aan de tekening ongedaan gemaakt worden, die zijn uitgevoerd nadat de tekening is geladen, of voor het laatst is opgeslagen.

  • Nadat een gewijzigde component is opgeslagen, kunnen de wijzigingen hieraan niet meer met dit commando ongedaan gemaakt worden. Gebruik het commando Vorige versie om de oude versie van een component terug te halen.