Wijzigen weergave

Functie

Bestaande stijldefinitie wijzigen.

Werking

 • Wannneer het commando wordt gestart vanuit het contextmenu, dan kan een stijl worden gewijzigd binnen het opgelichte element.

 • Deze stijl mag genest zitten binnen componenten.

 • Wanneer het commando wordt geactiveerd, dan wordt de stijl op het scherm direct onder de cursor gewijzigd.

 • Vervolgens verschijnt de dialoog waarbinnen de eigenschappen van de stijldefinitie worden gedefinieerd.

 • Voor ieder stijltype is er een apart dialoogscherm:

  • Kleurstijl

  • Lijnstijl

  • Vlakstijl

  • Tekststijl

  • Visualisatiestijl

  • Schaalstijl

  • Correctiestijl

  • Materiaalstijl

 • Wanneer de dialoog wordt gebruikt om een bestaande stijl te wijzigen is de knop [Vorige versie] zichtbaar. Hiermee kan men de definitie terugzetten naar een eerdere versie van de stijl.

 • Gebruik [Annuleren] als er per ongeluk, of te vaak op [Vorige versie] is gedrukt.

 • Wordt het commando uitgevoerd om een stijl in een materiaalcomponent te wijzigen (een vlakvormig component met een componentcode die begint met MTL#), dan wordt de functie Materialen beheren gestart om de stijlen in dit materiaal aan te kunnen passen.

Meldingen

Melding

Betekenis

Component is geblokkeerd!

De stijldefinitie kan niet worden gewijzigd, omdat deze al door een andere gebruiker, via het netwerk, gewijzigd wordt. Onder bepaalde omstandigheden kan een stijldefinitie in een bibliotheek oneigenlijk geblokkeerd blijven. Met ArkMaint Bestandsonderhoud kan dit ongedaan gemaakt worden.

Selecteer één element!

Men kan maar één componentplaatsing tegelijk actief maken.