Optiebalk Verdraaien

Functie

Deze optiebalk verschijnt automatisch wanneer het commando Verdraaien wordt geactiveerd. Het bevat de verschillende opties waarmee de tekening verdraaid kan worden.

Commando's

Knop

Sneltoets

Commando

Functie

F2

Verdraai volgens element

Stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element.

F3

Verdraai volgens element + 90 graden

Stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element, maar tel bij de hoek van het element 90 graden op.

F4

Verdraai volgens element + 180 graden

Stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element, maar tel bij de hoek van het element 180 graden op.

F5

Verdraai volgens element + 270 graden

Stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) in volgens het geselecteerde element, maar tel bij de hoek van het element 270 graden op.

F6

Oorsprong volgens element

Stel de oorsprong van het assenstelsel in volgens het geselecteerde element. De hoek van het assenstelsel blijft ongewijzigd.

F7

Verdraaihoek numeriek

Voer de hoek van het assenstelsel numeriek in. De oorsprong van het assenstelsel blijft ongewijzigd.

F8

Geen verdraaiing

Stel het assenstelsel (oorsprong en hoek) gelijk aan die van het globale assenstelsel.