Plak elementen

Functie

Het koppelen van polylijnen en type 3-componenten.

Werking

Er zijn twee opties:

  • Eén element geselecteerd als te beplakken element: dan is deze geselecteerde lijn de basislijn.

    • De eigenschappen van de basislijn zijn ook van toepassing op het aangeplakte lijnelement.

    • Geeft u niet aan tussen welke eindpunten van beide elementen de koppeling moet plaatsvinden, dan zoekt de functie naar de kortste afstand.

    • Geeft u een van beide eindpunten aan als te gebruiken punt, dan wordt de lijn getrokken vanaf dat punt naar het dichtstbijzijnde eindpunt van het andere element.

    • Een klik op achtereenvolgens het begin- en het eindpunt van de basislijn resulteert in het sluiten van de basislijn.

  • Meerdere elementen geselecteerd: dan gaat de functie zelf kijken binnen de selectieset welke lijnen op elkaar aan te sluiten zijn. Hiervoor moeten de begin- en eindpunten op elkaar liggen.