Wijzig eigenschappen

Functie

Het wijzigen van de componentcode en/of van de eigenschappen van één of meer geselecteerde secties, toestellen of hulpstukken of van de afsluiter.

Werking

  • Deze functie is beschikbaar voor de disciplines lucht en riolering. Voor de overige disciplines worden de eigenschappen ingevuld in de Abuis rekenprogramma's.

  • Wanneer er geen geselecteerde elementen zijn, dan dienen eerst één of meer elementen te worden geselecteerd.

  • Vervolgens wordt gekeken of alle geselecteerde elementen van dezelfde objectsoort (secties/toestellen/hulpstukken) zijn. Zo niet, dan verschijnt er een foutmelding.

  • Vervolgens verschijnt een dialoog met de eigenschappen behorend bij het objectsoort. De eigenschappen kunnen vervolgens worden aangepast.

  • Wanneer meerdere elementen van dezelfde objectsoort zijn geselecteerd, dan verschijnt alleen een waarde bij de eigenschappen die voor alle elementen gelijk zijn.

  • Is dit niet het geval, dan is er geen ingevulde waarde voor de betreffende eigenschap.

  • Wanneer op [OK] gedrukt wordt, dan krijgen alle geselecteerde elementen de gewijzigde eigenschappen.

  • Wanneer op de knop [Wijzig type] wordt gedrukt, dan verschijnt de componentselector. Er kan dan een ander object van dezelfde soort worden gekozen.

Alternatieve hulpstukken

Indien er een hulpstuk is geselecteerd, dan verschijnt een dialoog waarbij een alternatieve oplossing gekozen kan worden. Door middel van de pijlknoppen kan nu gekozen worden voor een ander hulpstuk of een andere combinatie van hulpstukken die op dit punt in het stelsel van toepassing kunnen zijn. Denk daarbij aan mof/spie-varianten, bochten met/zonder stuk buis, gecombineerde bochten van 2 x 45 graden of directe bochten van 90 graden en verschillende manieren om een verloop te creëren. Er wordt een preview weergegeven van het alternatief, en met [OK] kan het betreffende alternatief hier in de tekening toegepast worden.

Wil je Adomi duidelijk maken dat in dit project voor de betreffende ontmoeting van buizen een alternatief als standaard gebruikt moet worden, dan selecteer je het vinkje bij Standaard oplossing en kies je vervolgens voor [OK]. Als je nu de hulpstukken uit het stelsel verwijdert en opnieuw laat bepalen via Uitwerken stelsel of Zoek hulpstukken, dan wordt waar mogelijk het als standaard gekozen alternatief in de tekening geplaatst in plaats van de standaard die Adomi gekozen zou hebben.

Welke alternatieven er in het project als standaard oplossing zijn vastgelegd, wordt in de projectbibliotheek bewaard in component ARKSCSCD. Deze component is desgewenst ook naar andere projecten of bijvoorbeeld naar een templateproject te kopiëren, zodat de standaard ook buiten het project toegepast kan worden.