Wijzig eigenschappen

Functie

Het wijzigen van de componentcode en/of van de eigenschappen van één of meer geselecteerde secties, toestellen of hulpstukken of van de afsluiter.

Werking

  • Deze functie is beschikbaar voor de disciplines lucht en riolering. Voor de overige disciplines worden de eigenschappen ingevuld in de Abuis rekenprogramma's.

  • Wanneer er geen geselecteerde elementen zijn, dan dienen eerst één of meer elementen te worden geselecteerd.

  • Vervolgens wordt gekeken of alle geselecteerde elementen van dezelfde objectsoort (secties/toestellen/hulpstukken) zijn. Zo niet, dan verschijnt er een foutmelding.

  • Vervolgens verschijnt een dialoog met de eigenschappen behorend bij het objectsoort. De eigenschappen kunnen vervolgens worden aangepast.

  • Wanneer meerdere elementen van dezelfde objectsoort zijn geselecteerd, dan verschijnt alleen een waarde bij de eigenschappen die voor alle elementen gelijk zijn.

  • Is dit niet het geval, dan is er geen ingevulde waarde voor de betreffende eigenschap.

  • Wanneer op [OK] gedrukt wordt, dan krijgen alle geselecteerde elementen de gewijzigde eigenschappen.

  • Wanneer op de knop [Wijzig type] wordt gedrukt, dan verschijnt de componentselector. Er kan dan een ander object van dezelfde soort worden gekozen.

  • Indien er een hulpstuk is geselecteerd, dan verschijnt een dialoog waarbij een alternatieve oplossing gekozen kan worden.