Hellend vlak

Functie

 • Vlakvormig component / stijl als Hellend vlak plaatsen.

Component plaatsen

 • Zie de beschrijving van het commando Plaatsen component voor informatie over de componentselector en de eventuele meldingen die kunnen optreden bij het plaatsen van een component.

 • Voer twee punten in van de onderlijn.

 • Daarna dienen de twee punten van de bovenlijn te worden ingevoerd.

 • Het tweede punt wordt hierna gecorrigeerd zodat de bovenlijn altijd evenwijdig aan de onderlijn staat.

Definitie en eigenschappen

 • Een hellend vlak is een primitieve, met twee evenwijdige lijnstukken.

 • Naast een lijnstuk op het ondervlak bevat deze namelijk een tweede lijnstuk op het bovenvlak.

 • Het vlak kan verder gekromd zijn:

  • ellipsvormig: begint onder verticaal en eindigt boven horizontaal

  • cirkelvormig: als de helling van het zijvlak steiler is dan 45° dan wordt de vorm gotisch (begint onder verticaal en eindigt boven scheef), in het andere geval begint de cirkelboog boven horizontaal en eindigt onder scheef.

 • Tevens kan het aantal zijden van de kromming worden gedefinieerd.

 • Ook kan aangegeven worden of de zijkant van het hellend vlak gekromd moet worden. Wanneer dit niet het geval is, dan blijft de zijkant vanuit bovenaanzicht gezien een rechte lijn.

 • Het instellen van deze eigenschappen gebeurt met het commando Elementtype op de optiebalk Elementeigenschappen.

Opmerkingen

 • Wanneer na de invoer van twee punten wordt afgesloten, dan wordt het bovenvlak gelijk aan het ondervlak.

 • Met het commando ongedaan maken (Ctrl + Z) kunnen er geen punten van het ondervlak meer weggehaald worden als het ondervlak is ingevoerd.

 • Omdat het hellend vlak geen 2D-element met elementhoogte is, maar een echt 3D-element, wordt bij 2D-weergave anders omgegaan met het type 4 component. Dit element wordt namelijk altijd in lijnvorm weergegeven (dus nooit gearceerd). Dit gebeurt door bij 2D weergave alle in het type 4 geneste plaatsingen van andere type 4 componenten en/of vlakstijlen over te slaan. Alleen in het type 4 geneste plaatsingen van type 3 componenten en/of lijnstijlen worden afgebeeld.

 • Door punten op elkaar te plaatsen, kan de vorm van een hellend vlak worden gereduceerd tot een punt.