Plaats tekst als lijnen

Functie

Plaatsen van een tekstregel in True Type font als afzonderlijke polylijnen in Adomi.

Werking

  • De functie benadert het gekozen True Type font in Adomi door de contouren van de letters te volgen met polylijnen. Deze contouren worden echter niet opgevuld/volgearceerd.

  • Na het activeren van de functie wordt een dialoog getoond.

  • Voer in het invoerveld onder 'Enter text' de gewenste tekstregel in.

  • Klik op de knop [Change Font...] en kies in de daarop getoonde dialoog het gewenste lettertype

  • Selecteer bij 'Quality' de gewenste kwaliteit. Zie het hoofdstuk Quality hieronder voor een toelichting hierop.

  • Voer in het invoerveld naast 'Size in mm' de gewenste letterhoogte in.

  • Klik op de knop [Place in drawing]. De dialoog wordt afgesloten.

  • Voer in het tekenveld de positie en richting in voor de tekstregel.

  • De tekst wordt dan aan de tekening toegevoegd volgens de gekozen instellingen. Hierna komt de dialoog terug, zodat een volgende tekstregel kan worden ingevoerd. Klik op de [Annuleren] knop om de functie te beëindigen.

Quality

De contouren van letters in een True Type font bestaan uit Bézier-krommen. Deze worden door deze functie omgezet in polylijnen met rechte segmenten. De contouren worden hierdoor enigszins hoekig. Via de Quality-instelling kan men invloed uitoefenen op de nauwkeurigheid waarmee de contouren worden benaderd. Bij een hogere kwaliteitsinstelling zullen de resulterende polylijnen meer punten krijgen en daardoor ook iets meer tijd vergen bij het afbeelden in Adomi. De instelling 'Medium' is zo gekozen dat deze voor de meeste True Type fonts, bij afbeelding op normale maten, een goed compromis biedt tussen kwaliteit en performance. Voor los te plaatsen teksten die erg groot geplot zullen worden kan men overwegen de instelling 'High' te kiezen. Bij het aanmaken van deze tekstregels kunt u overwegen of de instelling 'Low' ook goed genoeg is. Dit kan het beste beoordeeld worden door als proef eerst een losse tekst in de tekening te plaatsen.