Vervang stijl

Functie

Een bestaande stijldefinitie in een element vervangen door een andere.

Werking

  • De componentselector veschijnt om een andere stijl te kunnen kiezen uit de bibliotheek.

  • De functie om een stijl te vervangen is geblokkeerd wanneer hij wordt uitgevoerd op een materiaalcomponent (een vlakvormig component met een componentcode die begint met MTL#). Gebruik in dat geval de functie Materialen beheren om de stijlen in de materiaalcomponent te vervangen.