Extend

Functie

Het verlengen van elementen naar een andere element.

Werking

  • Na het maken van een selectieset wordt u gevraagd een lijn- of vlakvormig element aan te wijzen (ook in nestingen, deze worden dan tijdelijk gesplitst) om naar te extenden (of te tekenen middels een commando in het menu Component).

  • Er wordt per element dan gezocht naar het dichtstbijzijnde snijpunt met dit element.

  • Is het een type 3(+), dan wordt ge-extend tegen de buitenkant van het element (mits in het component aangegeven middels extra controlepunten).

  • s-componenten wordt afgeschuind middels het plaatsen van een component onder de correcte hoek. Hiervoor is ArkSpec.LIB noodzakelijk.

  • Als binnen de selectieset type 3-componenten vallen, dan verschijnt de vraag of deze gesplitst moet worden alvorens te verlengen. Zo ja, dan worden de daarin zittende elementen afzonderlijk verlengd. Dit beidt de mogelijkheid tot het vormen van een correcte aansluiting van het type 3-component en een lijn die er niet haaks op staat. Deze vraag verschijnt eenmalig en geldt daarna voor de hele selectieset.

  • Bij cirkels wordt de straal vergroot tot deze een punt op de basislijn raakt.

  • Rechthoeken, tweepuntige veelhoeken of tweepuntige gesloten polylijnen worden in één richting verlengd. Het speciale karakter (rechthoekig) van dit type element blijft dus behouden.