Selecteer alles

Functie

Selecteer alle zichtbare elementen.

Werking

De selectieset wordt gewijzigd in alle zichtbare elementen.

Opmerkingen

  • Elementen die niet zichtbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege de informatiescheiding of kijkdoos worden niet geselecteerd.

  • Wanneer ook alle onzichtbare elementen meegenomen moeten worden in de selectieset, gebruik dan de toetsencombinatie Ctrl + Shift + A.

  • De huidige tekening en alle geopende componenten worden altijd als uitgangspunt genomen.