Bibliotheekbeheer

Wat is een bibliotheek in Adomi?

Een bibliotheek is een verzameling componentdefinities: van alle componenten die in het project voorkomen, worden hier de eigenschappen en de weergave opgeslagen. Bij iedere component wordt daarnaast de datum bewaard waarop het is opgeslagen (nadat het nieuw aangemaakt of gewijzigd was).

Er zijn twee soorten bibliotheken: projectbibliotheken en hoofdbibliotheken. In principe zijn deze hetzelfde opgebouwd. Een projectbibliotheek is echter bedoeld om componenten uit op te halen en naar weg te schrijven, terwijl een hoofdbibliotheek alleen gebruikt wordt om er componenten uit op te halen.

Projectbibliotheek

Het belangrijkste referentiebestand van een tekening is de projectbibliotheek, die alle in de tekening gebruikte componenten bevat. Wanneer de bij een tekening horende projectbibliotheek niet is aangesloten, kunnen de geplaatste componenten niet worden weergegeven en is de tekening dus niet compleet. Het is mogelijk dat een projectbibliotheek componenten van meer tekeningen bevat. Dit is de grote kracht van het bibliotheekmechanisme: door op één plaats een component te wijzigen, zijn alle tekeningen die deze component gebruiken automatisch aangepast.

Een projectbibliotheek wordt bij het aansluiten geladen in het interne geheugen (RAM), om de weergavesnelheid zo hoog mogelijk te maken. Nieuwe en gewijzigde componenten worden echter altijd rechtstreeks in de projectbibliotheek op schijf geschreven. Daardoor kunnen andere tekenaars, die dezelfde projectbibliotheek hebben aangesloten, de wijzigingen zien bij hun eerstvolgende schermopbouw. De maximale omvang van een projectbibliotheek is 260 megabyte schijfruimte. Er kunnen maximaal 32 duizend componenten in zitten.

Bibliotheek comprimeren

Als een bestaande component wordt gewijzigd, dan wordt de oude versie van de component als gewist gekenmerkt in de projectbibliotheek en wordt de nieuwe versie achteraan toegevoegd. Oude versies van componenten worden pas onomkeerbaar gewist op het moment dat een bibliotheek gecomprimeerd wordt met ArkMaint of Bibliotheekbeheer.

Hoofdbibliotheek

Een hoofdbibliotheek bevat meestal een grote verzameling standaardcomponenten. Zodra een component uit een hoofdbibliotheek geplaatst wordt, wordt het gekopieerd naar de projectbibliotheek. Het aansluiten van een hoofdbibliotheek is dus nooit noodzakelijk voor het correct weergeven van een tekening, het is uitsluitend een hulpmiddel tijdens het maken van een tekening. Tijdens het bewerken van een tekening kan maar één hoofdbibliotheek 'tegelijk' zijn aangesloten. Er kan echter zonder bezwaar van hoofdbibliotheek gewisseld worden, om componenten uit verschillende verzamelingen aan de tekening/projectbibliotheek toe te voegen. De maximale omvang van een hoofdbibliotheek wordt niet beperkt door de voor het werken met Adomi ingestelde hoeveelheid geheugen.

Een lege projectbibliotheek maken

In Adomi is altijd een projectbibliotheek aangesloten/geladen, waarin componentdefinities worden opgeslagen. Er zijn twee manieren om een nieuwe, lege projectbibliotheek te maken:

  • Start Adomi zonder projectbibliotheeknaam als argument, in een directory waarin nog geen bibliotheek aanwezig is. Er wordt automatisch een nieuwe bibliotheek gemaakt, met de naam van de directory. Deze bibliotheek wordt als projectbibliotheek geladen.

  • Start Adomi met een niet bestaande bibliotheeknaam als argument voor de projectbibliotheek. Er wordt automatisch een nieuwe bibliotheek gemaakt, met de opgegeven naam, en als projectbibliotheek geladen.

Een lege bibliotheek is een geldige hoofdbibliotheek. Een lege hoofdbibliotheek aansluiten is echter niet zinvol (behalve om bewust een andere hoofdbibliotheek te ontkoppelen).

Een hoofdbibliotheek maken

Normaal gesproken zal men eerst alle componenten samenbrengen, die in de hoofdbibliotheek opgenomen moeten worden. Dit kan men doen door met Bibliotheek beheren componenten van één, of meer projectbibliotheken te kopiëren naar een nieuwe bibliotheek, of een bestaande hoofdbibliotheek. Tenslotte wordt van de nieuwe, of aangevulde bibliotheek een hoofdbibliotheek gemaakt, door deze te comprimeren.

Bibliotheek beheren

Bibliotheken worden beheerd met het commando Bibliotheek beheren, dat buiten Adomi gestart wordt door een bibliotheek (.LIB-bestand) via de Windows Verkenner te openen. Hiermee kunnen de volgende taken worden verricht.

  • Oude, gewiste versies van componenten kunnen weer teruggehaald worden, als ze per ongeluk overschreven zijn.

  • Componenten kunnen worden gekopieerd van de ene naar de andere bibliotheek. Dit kan door componenten te selecteren. Bij het kopiëren van individuele componenten worden automatisch alle erin gebruikte componenten meegekopieerd. Dit zijn componenten die in de component, of dieper in de nesting geplaatst zijn.

  • Een projectbibliotheek kan worden opgeschoond, door overbodige en niet gebruikte componenten te wissen. Componenten kunnen handmatig worden gewist, maar binnen dit commando kunnen ook automatisch alle componenten gemarkeerd worden die in geen enkele tekening van het project direct, of indirect geplaatst zijn.

Een projectbibliotheek kan worden gewijzigd in een hoofdbibliotheek, zodat er naar believen componenten uit 'getankt' kunnen worden naar andere projectbibliotheken.

Ontbrekende componenten

Als men, per ongeluk, teveel componenten uit de projectbibliotheek gewist heeft, zal de eerstvolgende keer dat het project in Adomi geladen wordt een foutmelding worden gegeven: ontbrekende componenten.

Men kan verschillende maatregelen treffen om deze situatie te herstellen:

  • Als de melding bij het laden van een tekening optreedt, kan men eerst het commando tanken binnen Bibliotheek beheren geven. Hierbij probeert Adomi voor iedere componentplaatsing in de huidige tekening, waarvan de code niet voorkomt in de projectbibliotheek, de definitie te 'tanken' uit de hoofdbibliotheek.

  • Gebruik het commando Relaties controleren om de codes en typen van de ontbrekende componenten te achterhalen.

  • Maak de betreffende componenten opnieuw aan. Plaats eventueel in eerste instantie alleen een grote pijl in de definitie, om de plekken waar de componenten geplaatst zijn te achterhalen.