Opmaken stelsel

Functie

Dit commando maakt het stelsel van buizen (en hulpstukken) op. Hiertoe worden de commando's Genereer overzichten (zowel overzicht leidingstelsel, tellijst als zaagstaat), Genereer isometrie, Plaats tekst bij buizen na elkaar uitgevoerd. In het geval van een rioolstelsel worden tevens de afschotcomponenten doorgerekend.

Werking

  • Bij het activeren van het commando worden de commando's één voor één uitgevoerd.

  • Een volgend commando wordt alleen gestart wanneer het vorige commando zonder problemen voltooid is.

  • Zie voor de exacte werking de beschrijving van commando's zelf.