Walk mode

Functie

3D-navigatie schakelen naar walk mode.

Werking

  • Wanneer de knop is ingedrukt, dan is de 3D-navigatie volgens walk mode, in het andere geval volgens spin mode.

  • Draaien aan het muiswiel verandert de positie in het model, vooruit of achteruit. De positie van de cursor in het scherm bepaalt de richting van de beweging, links, rechts, naar boven of naar beneden. Muis bewegen met ingedrukt muiswiel roteert positie ten opzichte van het model. Achteruit bewegen gaat altijd recht naar achteren.

Opmerkingen

  • Wanneer geschakeld wordt naar walk mode, dan wordt het huidige 3D-standpunt aangepast. Voor de hoogte van het standpunt wordt het extern referentievlak + 1.7 meter genomen.

  • Tevens wordt bij het inschakelen de projectie zonodig gewijzigd in perspectief.

  • De kijkhoek kan in walk mode worden aangepast bij de schaalinstelling boven het tekenveld. Je kunt deze aanpassen door daar een andere waarde in te vullen of door in de tekening met een ingedrukte Shift-toets te scrollen.