Herhalen

Functie

De zojuist met het commando Ongedaan maken ongedaan gemaakte wijzigingen aan elementen in de tekening alsnog uitvoeren.

Werking

  • Ongedaan gemaakte wijzigingen aan de tekening kunnen direct na het commando Ongedaan maken opnieuw worden uitgevoerd, door het commando Herhalen te geven.

  • Herhalen is dus in feite de 'ongedaan maken' van Ongedaan maken.

Opmerkingen

  • Het commando kan ook geactiveerd worden met de toetsencombinatie Ctrl + Y.

  • Dit commando werkt niet op de met het commando Ongedaan maken ongedaan gemaakte invoer van een punt tijdens het invoeren van een puntenreeks bij het aanmaken van een element.