Productlijninstellingen

Functie

Met deze functie worden voor riool- en luchtstelsels de volgende zaken ingesteld:

 • Bij iedere productlijn kunnen de voorkeuze buisdiameters worden vastgelegd. Tijdens het uitvoeren van het commando Dimensioneer stelsel zullen alleen geselecteerde buisdiameters bij de secties worden gezocht.

 • Selectie van de productlijn voor een stelsel. Ook de productlijn wordt gebruikt bij Dimensioneer stelsel. Wanneer een buis merkloos is, dan zal hiervoor een buis van de productlijn bij de secties worden gezocht.

Werking

 • Start de functie nadat je een selectie hebt gemaakt waarin het startpunt en/of een of meerdere stelseldelen van het betreffende stelsel zich bevindt, of geef na het starten van de functie het startpunt of een stelselonderdeel aan van het stelsel waarvan je de productlijninstellingen wilt aanpassen.

 • Selecteer een productlijn en selecteer vervolgens welke buisdiameters gebruikt mogen worden door Dimensioneer stelsel. Je kunt de niet gewenste buisdiameters uitschakelen door erop te klikken.

 • Standaard staan voor de meeste productlijnen alle beschikbare buisdiameters ingeschakeld om te gebruiken. Bij de luchtproductlijnen die zowel ronde als ovalen buizen bevatten, staan standaard alleen de ovalen buizen ingeschakeld.

 • De productlijn die geselecteerd is op het moment dat de [OK]-knop wordt ingedrukt, is de actieve productlijn.

 • Als de productlijn wordt gewijzigd terwijl het actieve stelsel al met een andere productlijn was uitgewerkt, dan word je na het indrukken van de [OK]-knop gevraagd of dit stelsel automatisch in de nieuw gekozen productlijn uitgewerkt moet worden.

 • Als het geselecteerde stelsel al was uitgewerkt en voor het uitvoeren van de functie van het geselecteerde stelsel een deel geselecteerd was, dan wordt in dat geval alleen het geselecteerde deel in de nieuw gekozen productlijn uitgewerkt. Op de plek van de overgang van de ene naar de andere productlijn plaatst Adomi een voorgesteld hulpstuk met een waarschuwing in de waarschuwingenlijst ter herinnering dat dit mogelijk niet de door jou gewenste keuze is op die positie. Je kunt hier desgewenst zelf een geschikt overgangshulpstuk plaatsen.

 • De knop [Terug naar merkloos] zet het geselecteerde stelsel terug naar de merkloze ontwerptoestand. Hierbij worden eventuele hulpstukken verwijderd, productbuizen worden teruggezet naar merkloze secties, alle aspecten worden teruggezet naar 1, de teksten bij de buizen worden gewist, eventueel afschot wordt verwijderd en alle berekende waarden worden gereset.

Opmerkingen

 • Wanneer een * achter de naam van een productlijn staat, dan betekent dit dat deze productlijn momenteel gebruikt wordt voor het betreffende stelsel.

 • Voor water-, cv- en gasstelsels worden de productlijninstellingen niet via deze functie bepaald, maar na het starten van de functie Dimensioneer stelsel in de bijbehorende Abuis rekenmodule.

Elementhoogte gebruiken voor toestelleidingen

 • Voor toestellen die een referentievlak hebben dat gelijk is aan dat van de horizontale sectie aldaar en een negatieve of positieve elemthoogte, wordt bij het uitvoeren van deze functie automatisch een verticale toestelleiding ingevoegd.

 • Deze toestelleiding krijgt als referentievlak dat van de horizontale sectie en als elementhoogte de elementhoogte die aan het toestel was toegekend.

 • Het toestel krijgt daarna als referentievlak de waarde die oorspronkelijk als referentievlak was ingevuld, met daarbij de oorspronkelijke elementhoogte opgeteld. De elementhoogte van het toestel wordt ingesteld op 0.