Plaats producten

Functie

Selecteren en plaatsen van componenten vanuit de Abico-bibliotheken.

Componentselector

 • Bij het activeren van het commando verschijnt de componentselector.

Verschijningsvorm

 • De componentselector heeft drie verschillende verschijningsvormen.

 • Naast de mogelijkheid om de componentselector te tonen als normale dialoog, is het mogelijk om de selector aan de linkerkant van het Adomischerm vast te zetten.

 • In deze toestand is met de ene optie het linkergedeelte zichtbaar, en met de andere optie is alleen de linkerbalk zichtbaar.

 • Door de muis over de balk te bewegen verschijnt de hele selector weer.

 • De verschijningsvorm kan worden verwisseld op het tabblad van de Instellingen in het menu Utilities.

 • De afmeting van de dialoog van de componentselector kan alleen worden aangepast in de dialoogvorm.

Hoofdgroep en fabrikant

 • In de componentselector selecteert u linksbovenaan de hoofdgroep van producten waaruit u wilt kiezen.

 • Binnen de hoofdgroep zijn fabrikantbibliotheken ondergebracht. De componentselector bevat verschillende productlijnen van verschillende fabrikanten. De fabrikanten zijn binnen de hoofdgroep alfabetisch gesorteerd, met uitzondering van de bibliotheek 'Merkloos' die, indien aanwezig, altijd bovenaan staat.

 • Hier kan de fabrikant geselecteerd worden. De speciale bibliotheken, zoals de bouwbibliotheek, staan ook in de deze lijst.

 • De selector opent standaard bij de hoofdgroep en fabrikant die het laatst gebruikt zijn. Is deze informatie niet voorhanden, dan opent de selector bij de groep Gebruiker, indien aanwezig, en anders bij de bouwbibliotheek.

 • Mocht u hier producten missen, dan kunt u een verzoek om deze alsnog op te nemen indienen. Hier is tevens een knop voor in de selector voorhanden.

Productlijn en -groep

 • In de boomstructuur die geopend wordt onder de gekozen hoofdgroep en fabrikant kan een productlijn en productgroepen worden gekozen.

 • De bovenste groep is altijd een productlijn.

 • De productlijnen worden vervolgens onderverdeeld in groepen.

 • In de boom wordt de geselecteerde groep rood en onderstreept weergegeven.

Producten

 • In het rechtergedeelte van de componentselector wordt de inhoud van de geselecteerde productgroep getoond. Binnen de productgroepen worden de producten alfabetisch gesorteerd op omschrijving.

 • Direct daaronder worden een aantal verschillende aanzichten van het product weergegeven.

 • Vervolgens ziet u een opsomming van de eigenschappen van het geselecteerde product. Deze eigenschappen kunnen desgewenst worden geselecteerd en gekopieerd naar het klembord.

 • Linksonderaan wordt een vergrote afbeelding van het geselecteerde product getoond.

 • Met de knoppen Icoontjes en Lijst, rechts onderaan, kan worden gekozen voor weergave van de producten in grafische of tekstuele vorm.

 • Met de knoppen 2D of 3D kan gekozen worden voor 2D- of 3D-weergave van de afbeelding.

 • Met de knop Content aanvragen kunnen ontbrekende producten worden aangevraagd om toe te voegen aan de Abico bibliotheken.

Zoeken

 • Producten kunnen worden gezocht op code, bestelnummer en/of omschrijving.

 • Het zoekargument kan worden ingevuld in het zoekveld. Punten, streepjes, spaties en voorloopnullen worden daarbij genegeerd.

 • De allereerste zoekactie na installatie of een update neemt soms wat meer tijd in beslag, aangezien hier alle bestaande bibliotheken worden geladen.

 • Een zoekactie heeft altijd betrekking op alle bibliotheken binnen een geselecteerde hoofdgroep van Abico, tenzij de optie [✓] In alle bibliotheken is geselecteerd.

 • Bij het zoeken kan gebruik gemaakt worden van een vraagteken om een willekeurig teken aan te geven. Voorbeeld: de zoekterm 100987? zal de producten vinden met zowel 1009872, 100987X als 10098720 in artikelnummer, omschrijving of elders in de eigenschappen van het product.

 • Andersom geldt ook dat producten die (bijvoorbeeld vanwege kleur- of materiaalvarianten met aparte artikelnummers) in Abico opgenomen zijn met een vraagteken in het artikelnummer gevonden worden als er op de plek van het vraagteken in de zoekterm een ander teken staat. Voorbeeld: de zoekterm 9008627 zal ook het product met artikelnummer 9008??7 vinden.

 • Wanneer er gezocht wordt op de componentcode van een specifieke plaatsingswijze van een product, dan wordt deze plaatsingswijze automatisch geselecteerd. Met Enter kan het product in de betreffende plaatsingswijze direct geplaatst worden.

Recent geplaatste producten

 • Bij het plaatsen van een product wordt het product toegevoegd aan de lijst met recent geplaatste producten.

 • Als deze lijst vol is, dan wordt het product dat het langst geleden geplaatst is overschreven.

 • De lijst met recent geplaatste producten wordt getoond door met de muis over de afbeelding van het geselecteerde product heen te bewegen.

 • Als de selector ingeklapt is, en de muis gaat over de MRU-lijst, dan vouwt de selector niet uit.

 • Als je een product aanklikt en de muis terugbeweegt zonder over de boomstructuur met productlijnen en -groepen heen te gaan, kan het product direct opnieuw worden geplaatst.

 • Als er een product in de lijst wordt aangeklikt en de muis wordt vervolgens over de boomstructuur met productlijnen en -groepen bewogen, dan vouwt de selector uit en is het aangeklikte product geselecteerd.

Product plaatsen

Selector in dialoogvorm

 • Om het het geselecteerde product te plaatsen, drukt u op de [OK]-knop of nogmaals op het geselecteerde product in de lijst producten of op de afbeelding van het geselecteerde product (aanzicht product).

 • Vervolgens verdwijnt de dialoog en kan de geselecteerde component op de gebruikelijke manier worden geplaatst.

 • Het component kan meerdere keren worden geplaatst.

 • Bij het indrukken van de rechtermuisknop verschijnt de componentselector weer opnieuw.

 • Druk op de [Annuleren]-knop om de functie te verlaten zonder een product te plaatsen.

Selector vastgezet aan de linkerzijde

 • Om het geselecteerde product te plaatsen, drukt u nogmaals op het geselecteerde product in de lijst producten of op de afbeelding van het geselecteerde product (aanzicht product).

 • Vervolgens verdwijnt de dialoog en kan de geselecteerde component op de gebruikelijke manier worden geplaatst.

 • Het component kan meerdere keren worden geplaatst.

 • Door met de muis op de selector te gaan staan, verschijnt de selector in zijn geheel.

 • Druk op de rechtermuisknop om de selector te verlaten zonder een product te plaatsen.

Backspace

 • De selector reageert ook op de backspacetoets.

 • Als er een product is geselecteerd, dan wordt het betreffende product opgezocht en geselecteerd.

 • Is het product niet bekend in de Abico-componentselector, dan wordt alsnog de standaard Adomi-componentselector getoond.

Vervangen

 • Vervangen van producten kan door één of meer gelijksoortige producten te selecteren.

 • Vervolgens kan de Abico selector geopend worden met de sneltoets F4.

 • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de knop Code in de onderbalk, zal de standaard Adomi-componentselector in vervangmodus geopend worden.

 • De selector is nu in vervangmodus. Dit betekent dat alleen gelijksoortige producten gekozen kunnen worden als alternatief voor het product dat geselecteerd was voor het activeren van de Abico selector in vervangmodus.

Lagen

Ieder component uit Abico wordt automatisch geplaatst in de bijpassende laag, conform de de NL-SfB codering (m.u.v. de sparingen), waarbij dit de voornaamste zijn:

Laag

Categorie

22

Binnenwanden

24

Trappen en hellingen

28

Hoofddraagconstructies

31

Buitenwandopeningen

37

Dakopeningen

41

Buitenwandafwerkingen

51

Ketels en boilers

52

Riolering

53

Water

54

Gas

56

Centrale verwarming en technische ruimtes

57

Luchtbehandeling

63

Elektrotechniek

68

Veiligheid en droge blusleiding

74

Sanitair

82

Meubilair

94

Terrein

100

Sparingen

Sublagen

In het algemeen geldt dat binnen de producten in Abico de sublagen als volgt zijn gebruikt:

Sublaag

Betekenis

0

Contourlijnen, hartlijnen en afdekvlakken

1

Teksten

2

Maten

3

Hartlijnen

4

Hulplijnen

7

Automatische teksten bij buizen

8

Namen van de toestellen

9

Symbolen (afsluiter, toestellen, diametersymbolen)