Importeren met eigen projectbibliotheek

Adomi biedt je de mogelijkheid om bestanden van verschillende soorten te importeren en in je eigen ontwerp te gebruiken, bijvoorbeeld als referentietekening (onderlegger). Bij het importeren van een DWG-bestand vraagt Adomi eerst: 'Importeren als referentieproject met eigen projectbibliotheek?' Welk antwoord op die vraag het handigst is, hangt af van het bestand dat je importeert en het doel waarmee je het importeert.

Importeren met eigen projectbibliotheek

Het voordeel van importeren met een eigen projectbibliotheek is, dat de geïmporteerde elementen uit het importbestand niet in de projectbibliotheek van je eigen project terecht komen. Dit helpt tegen het vollopen van de projectbibliotheek en draagt dus bij aan de performance van je project in Adomi, met name als er veel of vaak bestanden geïmporteerd moeten worden.

IFC importeren

Gebruik je een geïmporteerd IFC-bestand als onderlegger, dan krijg het importresultaat standaard een eigen projectbibliotheek. Vanwege de grote hoeveelheid visuele informatie worden de geïmporteerde IFC-elementen apart gehouden van de elementen in je eigen ontwerp.

Wil je een los IFC-object in je eigen tekening importeren om bijvoorbeeld als component te gebruiken, dan kun je de referentietekening openen en het importresultaat door middel van kopiëren en plakken in je eigen model beschikbaar maken.

DWG importeren

Als je een geïmporteerde DWG-tekening als referentietekening wilt gebruiken, dan kan het handig zijn om voor 'Ja' te kiezen. De reden hiervoor is dan, dat de DWG-componenten niet in je projectbibliotheek terechtkomen. Dit is een verstandige keuze als de te importeren DWG-bestanden veel losse onderdelen bevatten, of als je voorziet dat er in dit project veel sprake zal zijn van nieuwe DWG-bestanden die geïmporteerd moeten worden.

Als je je eigen ontwerp ook andersom als referentietekening bij de geïmporteerde DWG-tekening wilt kunnen aansluiten, dan kun je hier het beste voor 'Nee' kiezen.