Opening

Functie

Plaatsen van een openingelement om een opening in een vlakvormig element te creëren.

Werking

  • Plaats punten van de veelhoek die de contour van opening vormen. De werking is gelijk aan het plaatsen van een veelhoek.

  • De opening kan direct op een vlakvormig element worden toegepast, de laag- en hoogte-eigenschappen worden overgenomen op basis van het eerst geplaatste punt.

Opmerkingen

  • Wanneer het commando geactiveerd wordt met een bevroren vlakvormig element (met Alt-toets), dan worden automatisch de eigenschappen referentievlak en eventueel optillen bij een helling overgenomen.

  • Bij de opening zijn de randen verticaal in geval van 'Optillen' (schoorsteen) en loodrecht op het dakvlak in geval van 'Optillen en kantelen' (dakraam).

  • Het bovenvlak van de opening staat op 0 wanneer de opening moet worden gemaakt in vlakvormige elementen zonder een elementhoogte. Het bovenvlak moet variabel (0+B) worden gemaakt om openingen te maken in vlakvormige elementen met een elemenhoogte.

  • Wanneer een opening een laag krijgt toegewezen, dan worden alleen elementen in die laag of sublagen ervan door deze opening beïnvloed.