Verwijderen

Functie

Het verwijderen van een (deel van een) stelsel.

Werking

  • Deze functie is ook te activeren met een knop in de werkbalk.

  • Alle stelselelementen vanaf de cursor, richting de eindpunten, worden verwijderd.

  • Na het verwijderen van een (deel van) stelsel zal het stelselelement waarop het (deel van het) stelsel was aangesloten geselecteerd zijn.