Schakel sublagen

Functie

Schakelt bepaalde subla(a)g(en) aan/uit in alle lagen in de huidige tekening of in geselecteerde referentieview(s).

Werking

  • Er verschijnt een dialoog met voor elke sublaag 1..9 een knop.

  • De knoppen hebben drie mogelijke kleuren:

    • Zwart: betreffende sublaag staat in alle lagen aan.

    • Wit: betreffende sublaag staat in alle lagen uit.

    • Grijs: betreffende sublaag staat in sommige lagen aan en in sommige uit.

  • Door één of meer knoppen middels indrukken aan of uit te zetten kunnen bij alle lagen de gekozen sublaag aan of uit worden gezet.

  • In principe wordt de sublaaginstelling van de huidige view van de tekening aangepast, echter wanneer één of meer referentieviews (met eigen viewinstellingen, dus niet met een viewnummer) zijn geselecteerd, dan wordt de sublageninstelling van de referentieviews aangepast.