Overzicht sparingen

Functie

Het aanmaken van een tekstbestand, met daarin een lijst van sparingen.

Werking

 • Om een overzicht te genereren van de sparingen binnen een bepaalde selectie, maak je de selectie voordat je de functie start.

 • Als de functie zonder selectie wordt gestart, worden alle sparingen in het overzicht meegenomen.

 • Voer vervolgens de naam in voor het aan te maken tekstbestand.

 • De functie schrijft het bestand weg en geeft het overzicht weer in de tekening.

 • Op iedere regel staat het volgnummer van de sparing, gevolgd door de X- en de Y-coördinaat van de sparing (in millimeters).

 • Een sparing is een component, waarbij een volgnummer, of andere identificatie is ingevoerd. Het invoeren van volgnummers dient vooraf te gebeuren, met behulp van F1 en daarna het wijzigen van de $-tekst.

Opmerkingen

 • De regels in het tekstbestand zijn gesorteerd op volgnummer / dollartekst.

 • De XY-coördinaten zijn ten opzichte van het huidige assenstelsel in de tekening, zoals dat ingesteld is met het commando Verdraaien.

 • Om de XY-coördinaten ten opzichte van een bepaald punt in de tekening te verkrijgen kan men als volgt te werk gaan:

  • Plaats het component Spa#0pnt op bijvoorbeeld een kruising van stramien lijnen (hierdoor is direct aangegeven waarvan de sparingen zijn gemaatvoerd).

  • Geef het commando Verdraaien.

  • Klik 2 keer op het PCS van het component Spa#0pnt.

 • Het volgnummer van een sparing wordt afgebeeld in de tekening, als in de component een tekst met waarde '$1' is opgenomen.

  • Als bij het plaatsen van deze tekst het richtingbepalende punt op het plaatsingspunt is gezet zal de tekst altijd horizontaal worden afgebeeld.

  • Een sparing is een component, waarbij een volgnummer, of andere identificatie is ingevoerd.

  • Het invoeren van volgnummers dient vooraf te gebeuren, met behulp van 'Wijzig $-tekst'. Het nummer (of andere identificatie) moet hierbij worden ingevuld op de eerste regel ($1).