Vorige versie

Functie

Het laden van de vorige versie van de huidige geladen tekening of het (herhaald) vervangen van de inhoud van het geopende (actieve) component door een vorige gewiste versie.

Werking

  • Wanneer er geen component actief is, dan wordt de vorige versie van de huidige geladen tekening geopend (zie Automatische backup van wijzigingen).

  • Wanneer er wel een component actief is, dan zal de inhoud van het actieve component vervangen worden door die van een vorige gewiste versie (voor zover aanwezig in de projectbibliotheek).

Opmerkingen

  • De gehele inhoud van het actieve component wordt vervangen. Eventuele (nog) niet opgeslagen wijzigingen aan het geopende component komen dus te vervallen.

  • Dit commando kan voor componenten herhaald worden uitgevoerd waarbij iedere keer een oudere versie wordt opgehaald.

  • Voor tekeningen kan het commando één keer uitgevoerd worden, waarbij van de tekening het gelijknamige bestand met de extensie .OLD als tekening wordt hernoemd, en de gewijzigde tekening als nieuwe extensie .NEW krijgt.

  • Nog oudere versies van de tekening kunnen worden teruggevonden in de submap TEMP in de Adomi-map. De tekeningen hebben daar een naam die begint met 'backup' gevolgd door een volgnummer. Er is per tekening een tekstbestand bijgevoegd dat uitlegt waar het origineel van de gebackupte tekening zich op de computer bevindt.

  • Vorige gewiste versies van een component worden in de projectbibliotheek bewaard. Met de optie comprimeren bij het commando Bibliotheek beheren worden alle gewiste versies van componenten uit de projectbibliotheek verwijderd.