Secties

Een sectie is een componentplaatsing die aangeeft waar een buis moet komen te liggen. Een sectie verbindt secties aan elkaar, of verbindt een toestel aan een sectie.

Componentplaatsing

De componentplaatsing bepaalt het begin- en het eindpunt van de sectie. Bij een horizontale sectie is dit het getekende lijnstuk, bij een verticale sectie is dit het lijnstuk dat gevormd wordt door het plaatsingspunt en de elementhoogte.

Aan de componentplaatsing zijn eigenschappen verbonden, zoals in- en uitvoergegevens van het rekenproces om de vereiste minimale diameter te bepalen en de minimale diameter zelf.

De component zelf is een buis en heeft eigenschappen zoals een productlijn, een nominale diameter en een inwendige diameter.

Stelselonafhankelijke eigenschappen

Onafhankelijk van het type stelsel zijn de volgende eigenschappen verbonden aan elke sectie:

 • Oriëntatie

  • Horizontale (H) of verticale (V) sectie

 • Voorkeuze buis

  • Opties: Ja (J) of Nee (N)

  • Deze optie geeft aan of de sectie een voorkeuzebuis is. Als een buis voorgekozen is, dan wordt de sectie overgeslagen bij het automatisch zoeken naar buizen.

  • Standaardwaarde:

   • N bij diameterloze buis

   • N bij een automatisch gezochte buis.

   • J bij een met de hand gewijzigde buis

Eigenschappen van een rioolsectie

Invoer voor berekening:

 • Ontluchting

  • Bereik: Ja (J) of Nee (N)

  • Standaardwaarde: N

  • Kies Ja als de geselecteerde sectie een ontluchtingssectie is. Deze wordt dan niet meegenomen in de berekening.

 • Afwijkende P-invloed bochten

  • Bereik: 1.0, 0.85 of 0.0

  • Standaardwaarde: 0.0

  • Alleen voor horizontale secties en als deze eigenschap afwijkend ingesteld moet worden van de standaardwaarde die ingevoerd is als eigenschap van het startpunt.

 • Afwijkend afschot

  • Bereik: 1 m per .. m

  • Standaardwaarde: 0

  • Alleen voor horizontale secties en als deze eigenschap afwijkend ingesteld moet worden van de standaardwaarde die ingevoerd is als eigenschap van het startpunt.

Resultaten van berekening:

 • Berekende inwendige diameter (mm)

 • Berekende som lozingstoestel (l/s)

 • Berekende som regenafvoer (l/s)

 • Berekende samengestelde belasting (l/s)

Eigenschappen van een luchtsectie

Invoer voor berekening:

 • Afwijkende stroomsnelheid

  • Lokale afwijking van de stroomsnelheid

Resultaten van berekening:

 • Berekende som roosters (m3/u)

 • Berekende stroomsnelheid (m/s)

 • Berekende diameter

 • Sectielengte (m)

Overbruggingssectie

Van de diameterloze verticale sectie bestaat ook speciale variant: de overbruggingssectie. Deze is bedoeld om op de tekening een verbinding te leggen tussen twee naast elkaar liggende plattegronden die in werkelijkheid boven elkaar liggen. In werkelijkheid is het dus een gewone verticale sectie. De componentsoort is een geparametriseerd vormvast component, met een variabele elementhoogte.