Informatiescheiding uit

Functie

Hiermee kan alle aanwezige informatie zichtbaar worden gemaakt.

Werking

  • Wanneer deze schakelaar actief is wordt de informatiescheiding (Laag/Nivo/Aspect) tijdelijk onderdrukt.

  • Als de Automatisch nivo-schakelaar actief is, dan geldt deze onderdrukking niet voor het Nivo.