OBJ

Functie

Bestand in .OBJ formaat importeren. Deze objectmodellen bevatten vaak de grafische informatie van een 3D-model. Een import hiervan maakt deze modellen beschikbaar binnen Adomi.

Werking

  • Na het selecteren van het bestand verschijnt een dialoog met een optie om desgewenst de globale schaalfactor waarmee alle objecten in het model worden vergroot op te geven.

  • De oriëntatie van het object in het OBJ-bestand is niet uit het OBJ-bestand af te leiden. Adomi gaat er standaard bij het importeren vanuit dat het object in het bestand met de y-as omhoog (y-up) en met een linkshandig assenstelsel is opgebouwd.

  • Mocht de bedoelde oriëntatie van het object hiervan verschillen, dan kan het geïmporteerde object zo nodig achteraf in Adomi worden gespiegeld of geklapt.

  • Is bij het te importeren OBJ-bestand een gelijknamig MTL-bestand in de map aanwezig, dan wordt het materiaal uit dit bestand gebruikt om de geïmporteerde OBJ op te bouwen. Wanneer er geen sprake is van zo'n MTL-bestand, dan wordt standaardmateriaal toegepast.