Standpunt en film contextmenu

Functie

In bepaalde gevallen wordt het contextmenu Element wijzigen uitgebreid met commando's op het gebied van het vastleggen van standpunten en film eigenschappen.

 • Standpunten kunnen aan een model worden toegevoegd om snel terug te kunnen gaan naar een eerder gedefinieerd standpunt. Een reeks standpunten kan worden gebruikt als filmpad.

 • Een standpunt is een speciale 3d lijn, waarvan het 1e punt de positie is van het oogpunt en het 2e punt de richting aangeeft.

Werking

Standpunt commando's

 • Toevoegen - Kies in walkmode voor het commando "Toevoegen standpunt" (Vanuit het contextmenu of vanuit de toolbar).

 • Vervangen - Middels normale wijzig commando's of kies in walkmode voor het commando "Vervang standpunt" als er één standpunt in de selectieset zit.

 • Kiezen - Selecteer een standpunt en kies "Naar standpunt" in het contextmenu.

Filmpad commando's

 • Een standpunt wordt onderdeel van een filmpad als het een keyframenummer heeft. Als er één standpunt in de selectieset zit wordt het filmpad weergegeven. Een filmpad wordt middels een beziercurve gevormd langs alle keyframes. Een film wordt altijd berekend met 25fps. De snelheid waarmee door het model bewogen wordt is in km/u. Wanneer twee oogpunten gelijk zijn (Kijkrichting mag verschillend zijn) geldt een tijd in seconden.

 • Toekennen van een keyframenummer. - Selecteer een standpunt en kies "Voeg toe aan film". Een frame wordt toegevoegd aan het einde van het bestaande filmpad. Houd de CTRL-toets ingedrukt tijdens het toevoegen of vervangen van een standpunt. Bij toevoegen wordt bij bestaande selectie het frame ingevoegd na het geselecteerde standpunt.

 • Wijzigen van de snelheid van de film (in km/u of seconden) - Selecteer een standpunt en kies het commando "Film versnellen" of "Film vertragen" uit het contextmenu. Afhankelijk of het oogpunt gelijk is wordt de snelheid in km/u aangepast (Met factor wortel 2), dan wel het aantal seconden met 1. De snelheid geldt voor alle daarna volgende frames. Bij de start, het einde en bij een gelijk oogpunt is de snelheid 1 km/u.

 • Bekijken van het filmpad. - Selectie van één standpunt toont het pad.

 • Afspelen van het filmpad. - Selecteer één standpunt. Selecteer het commando "Afspelen vanaf keyframe", "Naar volgende keyframe" of "Naar vorige keyframe". Afspelen kan worden gestopt met escape toets.

 • Uitrekenen van een filmpad. - Een filmpad wordt uitgerekend door de achtereenvolgende beelden op te slaan als bitmap (PNG). Dit gebeurd standaard in een submap van het model met de naam "YYYYMMDDHHSS00 Film", waarbij de eerste karakters de datum/tijd aangeven. Als het filmpad volledig is berekend wordt "ARKEYEP.BAT" aangeroepen, indien aanwezig. Daarbij wordt de directory van de film als parameter meegegeven. De bitmaps zijn opgeslagen in het formaat "FILM0000.PNG".

 • Selecteer een standpunt en kies het commando "Render film in HD 1080" of "Render film in HD 720". Uitrekenen kan worden gestopt met escape toets.

Opmerking

Voorgestelde nabewerking van losse bitmaps. De resultaat bitmaps kunnen automatisch worden verwerkt naar een mp4 film met h264 codec, middels het gratis tooltje ffmpeg. (Download vanaf ffmpeg.org).

Pak de inhoud uit naar de Adomi map en maak de inhoud van "ARKEYEP.BAT" is als volgt om de film automatisch aan te maken:

c:\Adomi2014\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe -i "%~1Film%%04d.PNG" -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p "%~1Film.mp4" "%~1Film.mp4"