Component inkijken

Functie

Componenten en hun relaties bekijken.

Werking

 • Er verschijnt een dialoog met drie kolommen:

  • De middelste kolom Component bevat het component dat geanalyseerd wordt.

  • In de linker kolom Wordt gebruikt door staan de componentcodes die een componentplaatsing van het middelste component bevatten.

  • In de rechter kolom Gebruikt staan de componentcodes en/of stijlcodes van de componentplaatsingen die in het middelste component zitten. Hierbij wordt het aantal plaatsingen van een component ook weergegeven.

 • Het kiezen van een ander te analyseren component kan door:

  • in de middelste kolom een andere componentcode te selecteren

  • in de linker kolom een componentcode te selecteren en op de pijl naar rechts in te drukken

  • in de rechter kolom een componentcode te selecteren en op de pijl naar links in te drukken

Wijzigen

Met de knop [Wijzigen] kan de geselecteerde component of stijl worden gewijzigd. Dit werkt alleen voor stijlen en componenten die gewijzigd kunnen worden via een dialoog.

Meldingen

Melding

Betekenis

Actie niet toegestaan! Component is ingesteld met beperkte rechten.

Het component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.