Sneltoetsen

In de rekenprogramma's zijn de commando's aan te roepen via de menu's en via de knoppen op de werkbalk. De volgende commando's zijn ook met een sneltoets oproepbaar:

Sneltoets

Commando

Ctrl + N

Nieuw bestand

Ctrl + P

Bestand openen

Ctrl + S

Bestand opslaan

Ctrl + Q

Afdrukvoorbeeld

Ctrl + P

Afdrukken

Ctrl + Z

Ongedaan maken

Ctrl + Y

Herhalen

Ctrl + G

Ga naar sectie...

Shift + Del

Verwijderen

F1

Help

F2

Berekenen

F3

Ga naar volgende eindsectie

Shift + F1

Beginpunt

F4

Sectie toevoegen

Shift + F4

Aftakking toevoegen

F5

Abuis Water: Tappunt, Abuis Riolering: Lozingstoestel, Abuis Gas: Toestel, Abuis CV: Toestel

F6

Abuis Water: Spoelkraan, Abuis Riolering: Combinatie lozingstoestellen, Abuis Gas: Appendage, Abuis CV: Pomp

F7

Abuis Water: Brandslanghaspel, Abuis Riolering: Hemelwaterafvoer, Abuis CV: Appendage

F8

Abuis Water: Continuverbruiker

F9

Abuis Water: Pomp

F10

Abuis Water: Reduceertoestel

F11

Abuis Water: Warmwatertoestel

PageUp

Vorige sectie

PageDown

Volgende sectie

Tab

Volgende veld op tabblad

Shift + Tab

Vorige veld op tabblad

Ctrl + X

Veldwaarde knippen

Ctrl + C

Veldwaarde kopiëren

Ctrl + V

Veldwaarde plakken

Ctrl + Shift + C

Stelseldeel kopiëren

Ctrl + Shift + V

Stelseldeel plakken