Exporteren

Functie

Het exporteren van het Adomi-model naar verschillende bestandformaten voor uitwisseling met andere systemen en partijen.

Exportformaten

Formaat

Omschrijving

Hiddenline Adomi-tekening

Een Adomi-tekenening in hidden line-weergave (alleen beschikbaar in 3D weergave)

DWG-bestand

DWG-formaat (AutoCAD)

DXF-bestand

DXF-formaat (AutoCAD)

STL-bestand

STL-formaat, geschikt voor o.a. 3D printen

OBJ-bestand

Open 3D formaat (OBJ) met texturen, veelal gebruikt in renderpakketten

IFC BIM-bestand

OpenBIM-formaat (IFC) voor uitwisseling tussen verschillende BIM-toepassingen

Quantities tekstbestand

Tabelexport van alle geselecteerde objecten en alle eigenschappen en hoeveelheden die bij die objecten horen, in een tab-gescheiden tekstbestand, in te lezen en te sommeren in bijvoorbeeld Excel

PDF-bestand

Genereer een PDF van de geopende tekening, view of plot, zoals ook bij afdrukken zou gebeuren

Opties en export-profielen

 • Wanneer op de knop [Toon opties >>] wordt geklikt, dan kunnen de exportparameters aangepast worden en eventueel opnieuw worden opgeslagen in een exportprofiel.

IFC export

 • Voor export naar het openBIM IFC-formaat wordt geen exportprofiel gebruikt. Exportparameters zoals klasse en entiteit worden in het Adomi-model per component of per geplaatst object gezet.

 • Objectspecifieke vaste eigenschappensets worden automatisch gegenereerd en met de export meegegeven. Hetzelfde geldt voor door de gebruiker zelf ingestelde vrije eigenschappensets.

 • Voor parametrische deuren en en ramen (vormvaste objecten met controlepunten) geldt dat de afmetingen niet worden meegegeven als eigenschappen. De IFC-standaard schrijft namelijk voor dat deze op typeniveau (dus voor alle plaatsingen) moeten worden meegegeven, terwijl bij parametrische componenten op voorhand juist de afmetingen nog niet vastliggen. Visueel worden parametrische ramen en deuren overigens correct geëxporteerd. Om ramen en deuren de afmetingen ook als eigenschap mee te kunnen geven, is het noodzakelijk om het parametrische component in het model in een vormvast component te nesten voorafgaand aan de export.

 • Vormvaste objecten die in het Adomi-model op een laag zijn geplaatst waarvan de laagnaam een tiental is (10, 20, 30 etc.), worden tijdens de export naar IFC gesplitst en komen als zodanig in het exportbestand terecht.

 • Bij het exporteren naar IFC kan gekozen worden voor twee versies van het IFC-formaat. Versie 2x3 is de gangbare standaard voor het onderling uitwisselen van aspectmodellen.

 • Ook kan het vinkje [✓] Export tbv referentie gezet worden, waarmee je aangeeft dat de expliciete geometrie moet worden geëxporteerd. Als het geëxporteerde model als referentie gebruikt wordt in een BIM-project, dan is dit de meest gangbare en wenselijke optie. Een wand met een opening wordt dan bijvoorbeeld niet als een wand geëxporteerd waarin de IFC-viewer of BIM-software van de ontvanger een opening moet creëren, maar de wand wordt als het ware in delen geëxporteerd zodat de opening er al in gecreëerd is. Hoe het model eruit ziet is dan onder controle van de exporterende partij die in dit geval Adomi gebruikt, en niet afhankelijk van de viewer of ontwerpsoftware van de ontvanger. Standaard is deze optie aangevinkt.

 • Voorafgaand aan het uitvoeren van de export kunnen voor het project, het gebouw en de site een naam opgegeven worden, die de ontwerper aan de hand van de afspraken binnen het bouwteam kan invullen, en die worden opgeslagen in het IFC-bestand.

DWG export

 • Een DWG-export vanaf een plotblad levert een DWG-bestand op waarin alles gesplitst is in losse lijnen. DWG-exports met componenten en informatiescheiding dienen gemaakt te worden vanuit het model.

 • Bij de DWG-export kan worden aangegeven dat teksten met een TrueType lettertype moeten worden geëxporteerd. Standaard staat deze instelling aangevinkt. Het uitschakelen van deze instelling kan zinvol zijn als de teksten in het te exporteren bestand niet zozeer worden gebruikt om weer te geven, maar om in te lezen in een ander programma die de gegevens verder gaat gebruiken.

OBJ export

 • Een OBJ-bestand bevat 3D-objectinformatie.

 • Bij de export kun je aangeven of je het Adomi model de y-as naar boven (y-up) of met de z-as naar boven (z-up) wilt exporteren. Je kunt desgewenst ook een spiegeling opgeven. Met behulp van deze eigenschappen kun je de OBJ-export optimaliseren voor het softwarepakket waarin je het OBJ-bestand wilt importeren.

 • Adomi exporteert het OBJ-bestand standaard in een linkshandig assenstelsel geëxporteerd.

STL export

 • Een STL-export bevat informatie die maakt dat er o.a. een 3D-print van een model gemaakt kan worden.

 • Voor een STL-export op een 1:1 schaal, moet eerst de plotschaal op -1 ingesteld worden. Dit doe je door op de schaalknop in de statusbalk boven het scherm te klikken, en vervolgens -1 in te vullen.

Exporteren

 • Wanneer op [OK] wordt geklikt dient de bestandsnaam van het exportbestand te worden ingevuld. Vervolgens wordt het exportbestand door Adomi aangemaakt volgens de ingestelde exportparameters.

Opmerkingen

 • De verstekwaarde voor de bestandsnaam is de naam van de huidige tekening.

 • De exportprofielen die getoond worden in de dialoog worden gezocht in de map van de projectbibliotheek en in de Adomi-map. Standaard worden er een aantal exportprofielen meegeleverd. Het is echter ook mogelijk om een eigen exportprofiel te maken. Dit kan door op de knop [Toon opties >>] te klikken, de profielnaam te wijzigen, de exportparameters in te stellen en het exportprofiel vervolgens op te slaan. Wanneer het exportprofiel in de map van de projectbibliotheek wordt opgeslagen is deze specifiek voor het betreffende project. Wanneer het exportprofiel in de Adomi-map wordt opgeslagen dan zal dit profiel bij alle projecten worden getoond in de lijst van beschikbare exportprofielen voor het betreffende bestandsformaat.

 • Met het commando Batch export kan in één keer een hele verzameling tekeningen tegelijk worden geëxporteerd.

 • De mogelijkheid om een quantities export te maken, zal eind 2024 komen te vervallen. Alternatieve werkwijze is het gebruiken van de standaard telsjabloon 'Totaaloverzicht' in de functie Tellen.