Offset kopiëren

Functie

Elementen kopiëren, waarbij de kopie een offset t.o.v. het oorspronkelijke element krijgt.

Werking

  • Vul een geldige waarde in voor de offset.

  • De waarde kan ook worden opgemeten in de tekening middels door de knop naast het invoerveld te gebruiken.

Opmerkingen

  • Een offsetkopie kan alleen worden gemaakt van de elementen polylijn, cirkelboog, driepuntsboog, veelhoek, lijnvormige componentplaatsing en vlakvormige componentplaatsing.

  • Bij het invullen van een positieve offsetwaarde wordt bij een veelhoek de oppervlakte groter.

  • Bij een polylijn wordt de offsetrichting bepaald alsof het om een gesloten veelhoek gaat.

  • Een tweepuntige polylijn en 3D lijn wordt bij een positieve offsetwaarde naar rechts geoffset.

  • Wanneer het commando wordt gestart op één element dan wordt tijdens het invullen van de offsetwaarde in de dialoog het element direct aangepast. Zo is eenvoudig te zien of een positieve waarde of een negatieve waarde voor de offset moet worden ingevoerd om het gewenste effect te verkrijgen.

  • De offset wordt loodrecht op de lijnen van het element uitgezet; bij bogen wordt de straal vergroot of verkleind met de opgegeven offset.

  • Bij het maken van een offsetkopie van elementen met zeer veel punten, kan het aantal punten van het resulterende element te groot worden. Het nieuwe element wordt dan niet volledig afgebeeld. Deel in dit geval eerst het originele element in tweeën.