Punt spiegelen

Functie

Huidig aangewezen punt spiegelen over een spiegelas.

Werking

  • Voer twee punten van de spiegelas in.

Opmerkingen

  • Wanneer tijdens de invoer van het eerste punt een iLine wordt aangewezen, dan vormt deze iLine de spiegelas. Het tweede punt hoeft dan niet meer te worden ingevoerd.