Plaatsen component

Functie

Een component of een stijl plaatsen.

Componentselector

 • Wanneer sinds het starten van de Adomisessie nog niet eerder een component is geplaatst, verschijnt eerst de componentselector. Selecteer hierbinnen eerst een component.

 • In het andere geval wordt automatisch het laatst geplaatste component genomen. Her verschijnen van de componentselector kan worden geforceerd door het commando met een ingedrukte Ctrl-toets te activeren.

 • Ook tijdens het plaatsen kan de code nog veranderd worden, door tijdens het plaatsen de Shift-toets in te drukken om zo de Optiebalk Elementeigenschappen naar voren te halen. Binnen deze optiebalk kan de code veranderd worden met het commando Code.

 • In de componentselector staat onder de lijst met resultaten links een voorbeeldweergave met rechts daarvan de componenteigenschappen van de component of stijl die geselecteerd is.

Filteren

 • In de zoekbalk van de componentselector kan op alle getoonde velden gezocht worden. Tijdens het typen worden de zoekresultaten gefilterd.

 • Ook codes voor stijlen worden gekozen via deze selector.

 • Rechts van de zoekbalk kan er een keuze gemaakt worden voor binnen welk componenttype er moet worden gezocht.

 • Om vooraf in te stellen welke type component of stijl u wilt gaan plaatsen, gebruikt u dit typefilter rechtsboven. Deze kan ingesteld worden op 'Alle types' om niet te filteren op een specifiek componenttype, of op een van de volgende keuzemogelijkheden:

  • Materialen

  • Producten

  • Componenten

   • Symbool

   • Schaalbaar

   • Vormvast

   • Lijnvormig

   • Vlakvormig

   • Tekst

   • Maat

  • Stijl

   • Kleurstijl

   • Lijnstijl

   • Lijnschaalstijl

   • Vlakstijl

   • Vlakschaalstijl

   • Visualisatiestijl

   • Tekststijl

   • Tekstschaalstijl

   • Correctiestijl

   • Materiaalstijl

 • Bij het filteren op 'Alle types' worden de materialen niet getoond. Hiervoor moet specifiek het filter 'Materialen' worden gebruikt.

Bibliotheek

 • Wanneer onderaan de hoofdbibliotheek is geselecteerd via de schakelaar [✓] ABBAlgemene Bouwbieb (of een andere hoofdbibliotheek, als deze is aangesloten), dan worden zowel de componenten uit de hoofdbibliotheek, als die uit de projectbibliotheek getoond.

 • Staat deze schakelaar uitgeschakeld, dan worden alleen de componenten uit de projectbibliotheek getoond.

 • Als het componentfilter ingesteld staat op Materialen, dan wordt tijdelijk de materialenbibliotheek aangesloten als hoofdbibliotheek. Bij het verlaten van de componentselector of het kiezen van een ander componentfilter, wordt de oorspronkelijke hoofdbibliotheek weer teruggezet.

Componenttype

 • Bij de componenteigenschappen wordt in het veld Type het componenttype weergegeven.

 • Wanneer de diepte van een component anders dan neutraal is ingesteld, is dit zichtbaar in de typeaanduiding, bij diepte Annotatie staat er "(F)" achter het type, bij diepte Snede "(S)", bij hangend "(H)" en bij achtergrond ("B").

 • Ook wordt getoond of een component is ingesteld met beperkte rechten doordat er '(W)' achter het type staat (wat wil zeggen dat er geen Write-(schrijf)-recht is).

 • De rechten kunnen nog verder worden beperkt, door behalve het schrijven ook het lezen te beperken. Componenten zonder leesrecht kunnen niet worden gesplitst en ook niet als sjabloon voor een nieuwe component worden gebruikt. Bij het commando Component inkijken is de inhoud niet zichtbaar. Dergelijke componenten zijn herkenbaar aan de aanduiding "(RW)" achter het componenttype.

Component plaatsen

 • Om het in de selector geselecteerde component te plaatsen, voert u nu de plaatsingspunten in. Hoeveel plaatsingspunten het zijn en wat hun functie is, is afhankelijk van het componenttype:

Componenttype

Plaatsingspunten

Type S, 1 en 2

Gelijk aan het plaatsen van van een Vormvast component.

Type 3

Gelijk aan het maken van een Polylijn (eventueel met bogen). Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Rechthoek lijn of een Cirkel lijn of een losse Cirkelboog of Driepuntsboog.

Type 3+

Een plaatsbepalend punt en een richtingbepalend punt. Het tweede punt bepaalt ook de lengte in X-richting. Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Cirkelboog.

Type 4

Gelijk aan het maken van een Veelhoek (eventueel met bogen). Voordat de plaatsingspunten worden ingevoerd kan tevens gekozen worden voor een Rechthoek vlak of een Cirkel vlak.

Opmerkingen

 • Dit commando kan ook op de volgende manieren worden gegeven:

  • Door de componentcode via het toetsenbord in te voeren (dus gewoon beginnen te typen).

  • Door op de backspacetoets te drukken en vervolgens een componentcode in te voeren.

Meldingen

Melding

Betekenis

Component bestaat niet!

Er bestaat geen component met de ingevoerde code in de aangesloten bibliotheken.

Het toegevoegde element is niet zichtbaar!

Als door plaatsingseigenschappen van een component of door de parameterinstellingen een nieuw toegevoegd element niet zichtbaar is, wordt een mededeling gegeven en wordt het element aan de tekening toegevoegd.

Geheugen is vol, sla tekening op!

Het laatst aangemaakte element past niet meer in het beschik-bare werkgeheugen van de tekening en is niet aan de tekening toegevoegd.

Element ongeldig, niet toegevoegd aan de tekening!

Ieder aangemaakt element wordt door het programma gecontroleerd op geldigheid, onafhankelijk van de invoerprocedure. Deze melding mag bij normaal gebruik niet optreden en kan gemeld worden aan de softwareontwikkelaars.

Actie niet toegestaan! Component is ingesteld met beperkte rechten.

Het component component heeft beperkte mogelijkheden voor wijzigen en eventueel voor inkijken omdat het ingesteld is met beperkte rechten.