Hoek meten

Functie

De grootte van een hoek, of een afstand weergeven.

Werking

  • Voer het hoekpunt in.

  • Voer vervolgens het beginpunt en het eindpunt van de hoek in.

  • Tussen het invoeren van het beginpunt en het eindpunt van de hoek, kan met de Tab-toets worden geregeld of de hoek met de klok mee of tegen de klok in gemeten moet worden.

  • Wanneer na het invoeren van de eerste twee punten op de rechter muisknop wordt gedrukt, wordt de afstand tussen deze punten weergegeven in een dialoog.

  • Met de linkermuisknop wordt de dialoog opgeroepen die de grootte van de gemeten hoek weergeeft.

Opmerkingen

  • De aangewezen punten kunnen punten van bestaande elementen zijn. Dit is echter niet noodzakelijk.

  • Tijdens het aanwijzen van de punten staat de gridmaat tijdelijk op 1 mm, zodat op een eenvoudige manier willekeurige punten kunnen worden aangewezen.