Knippen (stelseldeel)

Functie

Het verplaatsen van tekst of (een deel van) het stelsel naar het Windows klembord.

Werking

  • Het is mogelijk om tekst of (een deel van) het stelsel op het Windows klembord te zetten.

  • Dit kan gebruikt worden om elementen te wissen of om het op een andere plaats te plakken.

  • Als er tekst is geselecteerd, dan zal dit op het klembord worden gezet.

  • Als het sectieveld is geselecteerd, dan worden het stelseldeel vanaf de cursor en alle onderliggende objecten op het klembord gezet.

  • Het knippen verwijdert het origineel.

Opmerkingen

  • Na het knippen van een (deel van het) stelsel zal het stelselelement waarop het (deel van het) stelsel aangesloten was, geselecteerd zijn.